Jak się uczyć? Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem strategii neurodydaktycznych

Praktyczny Przewodnik Nauczyciela
Grupa docelowa Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Czas trwania Trzy godziny lekcyjne
Cele operacyjne Uczniowie/uczennice:
 • potrafią wyjaśnić znaczenie pojęcia uczenia się, 
 • wiedzą, jakie są biologiczne podstawy uczenia się mózgu,
 • rozumieją, że do efektywnego uczenia się potrzeba czterech filarów: skupienia uwagi, aktywności, informacji zwrotnej oraz konsolidacji,
 • potrafią wyjaśnić, jakie strategie uczenia się stosować, by uczenie się było efektywne
Materiał dla uczniów Dehaene S., Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery… jak dotąd, 
Kraków 2021.
Uczenie się:
 • regulowanie parametrów mentalnego modelu,
 • wyzyskiwanie eksplozji kombinatorycznej,
 • minimalizowanie błędów,
 • eksploracja przestrzeni możliwości,
 • optymalizacja funkcji nagrody,
 • zawężanie przestrzeni wyszukiwania,
 • rzutowanie apriorycznych hipotez.
Filary uczenia się:
 • uwaga, 
 • aktywne zaangażowanie, 
 • informacje zwrotne o błędach, 
 • konsolidacja


Proponowany przebieg zajęć

POLECAMY

 • Uczniowie na małych przylepnych karteczkach wpisują zakończenie zdania: „Uczenie się to…”. Następnie łączą się w pary i ustalają wspólną definicję uczenia się. Potem łączą się w czwórki i ustalają kolejną wspólną definicję uczenia się. Na końcu karteczkę z ustaloną w zespołach czteroosobowych definicją zawieszają na ścianie/tablicy. Nauczyciel odczytuje z karteczek, czym według uczniów jest uczenie się.  
 • Rozmowa w klasie między uczniami na temat tego, dlaczego i po co się uczymy.
 • Analiza różnych definicji uczenia się – uczniowie szukają ich w różnych źródłach, nauczyciel przytacza definicje uczen...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI