Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak powstaje książka – na podstawie pracy z filmem krótkometrażowym
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

Artykuły z czasopisma | 8 grudnia 2017 | NR 11
122

Temat: Czy moje opowiadanie to już książka?

Liczba jednostek lekcyjnych: 2 godz.
dla klas 5 lub 6 – lekcja powtórzeniowa

Cele ogólne:

 • powtórzenie formy opowiadania,
• wprowadzenie wiedzy na temat cech formalnych książki

Cele operacyjne szczegółowe:

Uczeń:
a)   w zakresie wiedzy:
• powtarza najważniejsze pojęcia z zakresu budowy opowiadania: wstęp, rozwinięcie,   
 zakończenie, opis, dialog, tytuł,
• poznaje najważniejsze pojęcia z zakresu cech formalnych książki, tj. okładka, tytuł, 
 miejsce i data wydania, nazwisko autora, podział na stronę tytułową i tekst główny;
b)   w zakresie umiejętności:
• na podstawie kadrów z filmu tworzy własną chronologię wydarzeń,
• operuje poprawnie pojęciami z zakresu wiedzy o opowiadaniu i książce,
• tworzy różne formy notatek,
• tworzy zarys fabuły,
• tworzy wypowiedź pisemną;
c)   w zakresie postaw:
• aktywnie uczestniczy w lekcji,
• twórczo wykorzystuje materiał ilustracyjny

Środki 
dydaktyczne:

•     film krótkometrażowy Paperman – //www.youtube.com/watch?v=1QAI4B_2Mfc
    (inne propozycje filmów na końcu scenariusza), 
•     wydrukowane kadry z filmu rozdane uczniom w chronologicznej kolejności, większe do wywieszenia na tablicy, mniejsze do wykorzystania przez uczniów,
•     kolorowe flamastry, kolorowe tekturowe kartki na okładki opowiadania, kartki w linie do zapisania opowiadania,
•     kilka przykładowych opowiadań w formie niewielkich książeczek, które będą stanowiły wzór do tworzenia własnych projektów

Metody pracy:

• pogadanka,
• burza mózgów,
• praca z ilustracją,
• praca z filmem

Formy pracy:

• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

 

Przebieg lekcji

Część wstępna: (5 minut)

  1. powitanie uczniów,
  2. sprawdzenie obecności,
  3. zapisanie tematu lekcji na tablicy,
  4. krótkie omówienie celów lekcji.

Część właściwa: (40 minut)

  1. Krótka burza mózgów na temat: Co powinno zawi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy