Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak powstaje książka – na podstawie pracy z filmem krótkometrażowym
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

Artykuły z czasopisma | 8 grudnia 2017 | NR 11
0 704

Temat: Czy moje opowiadanie to już książka?

Liczba jednostek lekcyjnych: 2 godz.
dla klas 5 lub 6 – lekcja powtórzeniowa

POLECAMY

Cele ogólne:

 • powtórzenie formy opowiadania,
• wprowadzenie wiedzy na temat cech formalnych książki

Cele operacyjne szczegółowe:

Uczeń:
a)   w zakresie wiedzy:
• powtarza najważniejsze pojęcia z zakresu budowy opowiadania: wstęp, rozwinięcie,   
 zakończenie, opis, dialog, tytuł,
• poznaje najważniejsze pojęcia z zakresu cech formalnych książki, tj. okładka, tytuł, 
 miejsce i data wydania, nazwisko autora, podział na stronę tytułową i tekst główny;
b)   w zakresie umiejętności:
• na podstawie kadrów z filmu tworzy własną chronologię wydarzeń,
• operuje poprawnie pojęciami z zakresu wiedzy o opowiadaniu i książce,
• tworzy różne formy notatek,
• tworzy zarys fabuły,
• tworzy wypowiedź pisemną;
c)   w zakresie postaw:
• aktywnie uczestniczy w lekcji,
• twórczo wykorzystuje materiał ilustracyjny

Środki 
dydaktyczne:

•     film krótkometrażowy Paperman – //www.youtube.com/watch?v=1QAI4B_2Mfc
    (inne propozycje filmów na końcu scenariusza), 
•     wydrukowane kadry z filmu rozdane uczniom w chronologicznej kolejności, większe do wywieszenia na tablicy, mniejsze do wykorzystania przez uczniów,
•     kolorowe flamastry, kolorowe tekturowe kartki na okładki opowiadania, kartki w linie do zapisania opowiadania,
•     kilka przykładowych opowiadań w formie niewielkich książeczek, które będą stanowiły wzór do tworzenia własnych projektów

Metody pracy:

• pogadanka,
• burza mózgów,
• praca z ilustracją,
• praca z filmem

Formy pracy:

• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

 

Przebieg lekcji

Część wstępna: (5 minut)

 1. powitanie uczniów,
 2. sprawdzenie obecności,
 3. zapisanie tematu lekcji na tablicy,
 4. krótkie omówienie celów lekcji.

Część właściwa: (40 minut)

 1. Krótka burza mózgów na temat: Co powinno zawierać OPOWIADANIE?

Wspólne zapisanie na tablicy powtórzonych z wcześniejszych lekcji informacji.
Nauczyciel musi zadbać, by wszystkie elementy opowiadania zostały uwzględnione.
Notatka w formie schematu do zeszytu (15 minut).

 

 

 

 1. Krótki quiz powtórzeniowy: osoby w ławkach sprawdzają się nawzajem, czy potrafią wymienić wszystkie elementy opowiadania (5 minut).
 2. Wspólne przeglądanie przyniesionych książek i określenie ich cech formalnych. Wykonanie notatki do zeszytu w formie wyliczenia w punktach najważniejszych elementów. Ustalenie różnic w budowie oraz funkcji, jaką pełnią poszczególne elementy budowy książki (15 minut).


 

Elementy budowy książki: 

 • okładka – pełni funkcję ochronną, ale również ozdobną i reklamową, powinna być atrakcyjna i czytelna, zawiera imię i nazwisko autora/autorów oraz tytuł,
 • strona tytułowa – zawiera imię i nazwisko autora/autorów, tytuł, miejsce wydania i rok, a także nazwę wydawcy, 
 • tekst główny – treść opowiadania, składa się z zapisanych kartek, podzielony na rozdziały, może być uzupełniony ilustracjami,
 • spis treści – przeważnie znajduje się na końcu książki, zawiera tytuły rozdziałów

 

 1. Przedstawienie przez nauczyciela zadania do wykonania i określenie czasu pracy najlepiej w formie gotowej instrukcji, do której uczniowie mogą zajrzeć w trakcie pisania (5 minut).

DZISIEJSZE WYZWANIE

1.     Na podstawie 9 kadrów filmowych wymyśl opowiadanie. Skorzystaj z wiedzy na temat budowy opowiadania i książki.
2.     Zachowaj kolejność wydarzeń, w tym podział na wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
3.    Zastosuj odpowiednie elementy opowiadania. 
4.     Wymyśl tytuł.
5.     Zaprojektuj okładkę.
6.     Zredaguj stronę tytułową.

Przypomnienie!
Kadrem nazywamy zdjęcie zarejestrowane na klatce taśmy filmowej.

 

 1. Wykonanie zadania przez uczniów – jeżeli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy