Jak pisać żywo i barwnie?

Scenariusz zajęć

Akademia rozwoju nauczyciela

Temat lekcji: Doskonalimy warsztat pisarski.Praca z lekturą „Szatan z siódmej klasy”

Cele lekcji:

POLECAMY

Kształcenie sprawności pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych. Rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • przekształca stylistycznie podany tekst;
 • porównuje styl swojej wypowiedzi ze stylem powieści Kornela Makuszyńskiego;
 • rozróżnia środki językowe typowe dla stylu artystycznego;
 • określa funkcją środków językowych zastosowanych w utworze literackim;
 • stosuje w swoich wypowiedziach środki językowe nadające im żywy i obrazowy charakter;
 • wyszukuje w utworze środki stylistyczne i nazywa je

Kształcone 
umiejętności:

 • komunikacja na poziomie klasy
 • dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie przekształcania stylistycznego tekstów

Metody, techniki 
i formy pracy:

 •  klasyczna problemowa (klasyfikacja według Szloska)
 • praca indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy (zadania 1–7) dla każdego ucznia
 • słownik języka polskiego dla każdej pary uczniów
 • kserokopie fragmentów powieści Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego do analizy porównawczej (załącznik 1)

Czas trwania zajęć:

90 minut

 

Przebieg zajęć

Etapy lekcji 

Czas 
w minutach

Czynności nauczyciela i uczniów

Wprowadzenie

5

Lekcję rozpoczynamy od rozmowy z uczniami na temat ich ulubionych książek. Pytamy, w jaki sposób pisarze przyciągają uwagę czytelników, pobudzając ich ciekawość i wyobraźnię oraz czy łatwo jest to osiągnąć. Zapisujemy na tablicy temat lekcji

Badanie (I)
i przekształcanie (I)

5

Rozdajemy karty pracy. Uczniowie czytają tekst i uzupełniają go określeniami, które nadadzą mu bardziej plastyczny i obrazowy charakter (zadanie 1)

Prezentacja (I)

5

Kilku uczniów odczytuje uzupełnione teksty. Pozostali oceniają, który tekst najbardziej im się podobał

Badanie (II)
i przekształcanie (II) 

5

Rozdajemy fragment I powieści Szatan z siódmej klasy K. Makuszyńskiego (załącznik 1) i prosimy o porównanie go z tekstem z zadania 1., a następnie o sformułowanie wniosku (zadanie 2)

Prezentacja (II)

3

Wybrana osoba odczytuje wniosek z uzasadnieniem

Badanie (III)
i przekształcanie (III) 

10

Uczniowie porównu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI