Dołącz do czytelników
Brak wyników

Doskonalimy warsztat pisarski. Władcy Słów
Scenariusz zajęć w szkole podstawowej

Artykuły z czasopisma | 12 grudnia 2017 | NR 14
0 706

Celem lekcji jest omówienie zagadnień związanych z korespondencją, ćwicząc umiejętność redagowania tradycyjnych listów. Zajęcia poszerzą wiedzę ogólną, wzbogacą słownictwo, wykształcą lub utrwalą przydatne w życiu codziennym umiejętności związane ze sztuką epistolograficzną. Scenariusz przeznaczony jest do realizacji w klasie czwartej – jako zajęcia wprowadzające. Można tę lekcję zrealizować również w klasie piątej lub szóstej, jako powtórkową i utrwalającą. Czas przeznaczony na realizację zajęć: 2 godziny lekcyjne.

Temat: Uczymy się pisać listy z Władcami Słów

Cele lekcji:

POLECAMY

 • rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia tekstów użytkowych, utrwalenie poprawnego zapisu daty, wprowadzenie/utrwalenie poprawnego schematu listu, 
 • utrwalenie pojęć: nadawca, odbiorca,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wykonania starannej, czytelnej notatki w postaci schematu,
 • utrwalenie zasad pisowni zwrotów do adresata w liście, bogacenie słownictwa, 
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania multimediów do celów edukacyjnych

Formy pracy:

zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody:

podająca, problemowa

Środki:

komputer z dostępem do internetu, dostęp do platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów, tablica interaktywna lub rzutnik multimedialny, karty pracy, „motywce”, „zachętki” GWO lub inne

 

Przebieg lekcji 

Ćwiczenia wstępne

 1. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania dotyczące listu:
 • Co to jest list? (wiadomość wysłana przez nadawcę do odbiorcy).
 • Jak można wysłać list? (drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną – e-mail). 
 • Kto do kogo może napisać list i po co? (listy prywatne – cel: przekazanie informacji o sobie, a także o rodzinie, znajomych, zwykłych i niezwykłych zdarzeniach; listy oficjalne – cel: zrealizowanie oficjalnej sprawy ważnej dla osoby lub grupy osób).
 1. Ustalamy, jaką drogę przebywa od nadawcy do odbiorcy list wysłany w sposób tradycyjny. Do tego celu wykorzystujemy kartę pracy (Załącznik nr 1). Rozdajemy uczniom tekst, odczytujemy go głośno i polecamy, by uczniowie samodzielnie ustalili poprawną kolejność punktów dotyczących drogi, jaką przebywa list od nadawcy do odbiorcy. 

Przeczytaj tekst i zgodnie z jego treścią ułóż kolejno poniższe informacje tak, by przedstawiły drogę, jaką przebywa list od nadawcy do odbiorcy.
Ludzie od wieków pisali do siebie listy: i te prywatne, i te służbowe, warto więc poznać drogę, jaką przebywa przesyłka pocztowa. Najpierw nadawca pisze list, pakuje go w kopertę, adresuje, przykleja znaczek i wrzuca do skrzynki pocztowej. Stamtąd list trafia na pocztę i jest transportowany pociągiem, samochodem, samolotem lub nawet statkiem do miejsca, gdzie mieszka adresat przesyłki. Z urzędu pocztowego w miejscowości, do której został wysłany, list zabiera listonosz i wrzuca go do skrzynki pod wskazanym na kopercie adresem lub dostarcza bezpośrednio do rąk adresata.
■    Wrzucenie listu do skrzynki.
■    Odbiór przesyłki przez pocztę w miejscu zamieszkania adresata.
■    Dostarczenie listu adresatowi przez listonosza.
■    Napisanie listu przez nadawcę. 
■    Segregowanie i wysyłka listów przez pocztę.   
■    Transport przesyłek.

 

 1. Po zrealizowaniu zadania sprawdzamy głośno jakość wykonanej pracy i dokonujemy ewentualnej korekty błędów. Nagradzamy „motywcami” lub w inny sposób uczniów, którzy wykonali to ćwiczenie poprawnie.
 2. Nauczyciel podkreśla, jak ważna jest i była dla ludzi korespondencja. Można się posłużyć dostępnymi w internecie obrazami listów z różnych epok oraz przykładami wierszy o pisaniu listów (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska List, Zbigniew Jerzyna List z wakacji, Leopold Staff List z jesieni, Leszek Długosz Pochwała listów, Włodzimierz Ścisłowski Listonosz). 
 3. Na zakończenie tej części lekcji odtwarzamy teledysk piosenki Skaldów – Medytacje wiejskiego listonosza, dostępny np. na: //www.youtube.com/watch?v=vF4qi-k6FDg 

Porządkowanie schematu listu

 1. Wykorzystujemy ćwiczenie z platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów WYP 1.1 List: 

Ćwiczenie 1.

Polecenie: Uporządkuj schemat listu.

 • Dopisek – krótka informacja, której zapomniało się zapisać wyżej.
 • Podpis nadawcy
 • Miejscowość i data
 • Zakończenie – formuła kończąca list, pozdrowienia, prośba o odpowiedź.
 • Nagłówek – zwrot do adresata.
 • Rozwinięcie – właściwa treść listu, 
 • rozwinięcie tematu, informacje, które chciało się przekazać adresatowi.
 • Wstęp – nawiązanie do poprzedniej korespondencji, wyjaśnienie celu pisania listu.
 1. Wskazany przez nauczyciela uczeń podchodzi do tablicy interaktywnej lub komputera, czyta informacje właściwe poszczególnym częściom listu i umieszcza je w pustym polu obok, porządkując schemat. 
 2. Po wykonaniu ćwiczenia i sprawdzeniu poprawności wykonanej pracy polecamy uczniom, by taki sam schemat uzupełnili w zeszycie, wpisując w odpowiednie miejsca właściwe informacje. Do tego celu wykorzystujemy kolejną kartę pracy (Załącznik nr 2) i wykonane wcześniej na tablicy interaktywnej ćwiczenie.
 3. Podczas wykonywania tego zadania nauczyciel cały czas zwraca uwagę na staranność wykonania notatki. Na zakończenie ćwiczenia jeszcze raz odczytujemy – już z zeszytów, jak powinno wyglądać właściwe rozmieszczenie informacji na schemacie listu.

Porządkowanie treści listu

 1. Drugą godzinę zajęć rozpoczynamy od zadania: Władcy Słów, WYP 1.1 List, ćwiczenie 2. Zadanie polega na przeczytaniu ze zrozumieniem głównej części listu i dopasowaniu do niej pozostałych elementów tak, by były z nią zgodne.

Polecenie: Z podanych fragmentów ułóż list, tak by utworzył sensowną całość.

Jest Pan Profesor znanym mieszkańcem Kostrowa i wzorem dla młodzieży. Naszym marzeniem jest poznać Pana Profesora osobiście, posłuchać o odkryciach planet i innych ciał niebieskich, zadać pytania. Uczniowie naszej szkoły inter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy