Doskonalimy warsztat pisarski. Władcy Słów

Scenariusz zajęć w szkole podstawowej

Akademia rozwoju nauczyciela

Celem lekcji jest omówienie zagadnień związanych z korespondencją, ćwicząc umiejętność redagowania tradycyjnych listów. Zajęcia poszerzą wiedzę ogólną, wzbogacą słownictwo, wykształcą lub utrwalą przydatne w życiu codziennym umiejętności związane ze sztuką epistolograficzną. Scenariusz przeznaczony jest do realizacji w klasie czwartej – jako zajęcia wprowadzające. Można tę lekcję zrealizować również w klasie piątej lub szóstej, jako powtórkową i utrwalającą. Czas przeznaczony na realizację zajęć: 2 godziny lekcyjne.

Temat: Uczymy się pisać listy z Władcami Słów

Cele lekcji:

POLECAMY

 • rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia tekstów użytkowych, utrwalenie poprawnego zapisu daty, wprowadzenie/utrwalenie poprawnego schematu listu, 
 • utrwalenie pojęć: nadawca, odbiorca,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wykonania starannej, czytelnej notatki w postaci schematu,
 • utrwalenie zasad pisowni zwrotów do adresata w liście, bogacenie słownictwa, 
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania multimediów do celów edukacyjnych

Formy pracy:

zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody:

podająca, problemowa

Środki:

komputer z dostępem do internetu, dostęp do platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów, tablica interaktywna lub rzutnik multimedialny, karty pracy, „motywce”, „zachętki” GWO lub inne

 

Przebieg lekcji 

Ćwiczenia wstępne

 1. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania dotyczące listu:
 • Co to jest list? (wiadomość...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI