Dołącz do czytelników
Brak wyników

Doskonalimy warsztat pisarski. Władcy Słów
Scenariusz zajęć w szkole podstawowej

Artykuły z czasopisma | 12 grudnia 2017 | NR 14
174

Celem lekcji jest omówienie zagadnień związanych z korespondencją, ćwicząc umiejętność redagowania tradycyjnych listów. Zajęcia poszerzą wiedzę ogólną, wzbogacą słownictwo, wykształcą lub utrwalą przydatne w życiu codziennym umiejętności związane ze sztuką epistolograficzną. Scenariusz przeznaczony jest do realizacji w klasie czwartej – jako zajęcia wprowadzające. Można tę lekcję zrealizować również w klasie piątej lub szóstej, jako powtórkową i utrwalającą. Czas przeznaczony na realizację zajęć: 2 godziny lekcyjne.

Temat: Uczymy się pisać listy z Władcami Słów

Cele lekcji:

 • rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie tworzenia tekstów użytkowych, utrwalenie poprawnego zapisu daty, wprowadzenie/utrwalenie poprawnego schematu listu, 
 • utrwalenie pojęć: nadawca, odbiorca,
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wykonania starannej, czytelnej notatki w postaci schematu,
 • utrwalenie zasad pisowni zwrotów do adresata w liście, bogacenie słownictwa, 
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania multimediów do celów edukacyjnych

Formy pracy:

zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody:

podająca, problemowa

Środki:

komputer z dostępem do internetu, dostęp do platformy edukacyjnej GWO Władcy Słów, tablica interaktywna lub rzutnik multimedialny, karty pracy, „motywce”, „zachętki” GWO lub inne

 

Przebieg lekcji 

Ćwiczenia wstępne

 1. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania dotyczące listu:
 • Co to jest list? (wiadomość wysłana przez nadawcę do odbiorcy).
 • Jak można wysłać list? (drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną – e-mail). 
 • Kto do kogo może napisać list i po co? (listy prywatne – cel: przekazanie informacji o sobie, a także o rodzinie, znajomych, zwykłych i niezwykłych zdarzeniach; listy oficjalne – cel: zrealizowanie oficjalnej sprawy ważnej dla osoby lub grupy osób).
 1. Ustalamy, jaką drogę przebywa od nadawcy do odbiorcy list wysłany w sposób tradycyjny. Do tego celu wykorzystujemy kartę pracy (Załącznik nr 1). Rozdajemy uczniom tekst, odczytujemy go głośno i polecamy, by uczniowie samodzielnie ustalili poprawną kolejność punktów dotyczących drogi, jaką przebywa list od nadawcy do odbiorcy. 

Przeczytaj tekst i zgodnie z jego treścią ułóż kolejno poniższe informacje tak, by przedstawiły drogę, jaką przebywa list od nadawcy do odbiorcy.
Ludzie od wieków pisali do siebie listy: i te prywatne, i te służbowe, warto więc poznać drogę, jaką przebywa przesyłka pocztowa. Najpierw nadawca pisze list, pakuje go w kopertę, adresuje, przykleja znaczek i wrzuca do skrzynki pocztowej. Stamtąd list trafia na pocztę i jest transportowany pociągiem, samochodem, samolotem lub nawet statkiem do miejsca, gdzie mieszka adresat przesyłki. Z urzędu pocztowego w miejscowości, do której został wysłany, list zabiera listonosz i wrzuca go do skrzynki pod wskazanym na kopercie adresem lub dostarcza bezpośrednio do rąk adresata.
■    Wrzucenie listu do skrzynki.
■    Odbiór przesyłki przez pocztę w miejscu zamieszkania adresata.
■    Dostarczenie listu adresatowi przez listonosza.
■    Napisanie listu przez nadawcę. 
■    Segregowanie i wysyłka listów przez pocztę.   
■    Transport przesyłek.

 

 1. Po zrealizowaniu zadania spr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy