Badanie, mające na celu sprawdzenie, jaki jest stosunek Polaków do ich ojczystego języka przeprowadzone przez Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej

Akademia rozwoju nauczyciela

„…należy upowszechniać wzory dobrej  polszczyzny i wskazywać na niewłaściwe sposoby mówienia i pisania po polsku, gdyż język jest wartością i trzeba o niego dbać” Andrzej Markowski

Badanie, mające na celu sprawdzenie, jaki jest stosunek Polaków do ich ojczystego języka  przeprowadzone przez Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej

POLECAMY

  • Badanie zostało przeprowadzone według pytań opracowanych przez Radę Języka Polskiego w dniach od 18 do 23 lutego 2016 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadającego 21 lutego.
  • W ankiecie wzięło udział 338 osób z powiatu włoszczowskiego: pracownicy Urzędu Gminy Włoszczowy, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, czytelnicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – oddział we Włoszczowie, uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego, Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie, Publicznego Gimnazjum w Krasocinie.
  • Ankietowani w większości życzliwie wypełnili ankietę, odmówili tylko w kilkunastu przypadkach – ze względu na obowiązki związane z pracą.
  • Wyniki ankiety świadczą o dojrzałej postawie mieszkańców powiatu włoszczowskiego wobec języka ojczystego – ankietowani uważają, że należy dbać o język ojczysty, ponieważ: 

- polszczyzna jest wartością, która spaja naród i trzeba ją pielęgnować – 54%,
- nauczyli mnie w domu, że należy dbać o język ojczysty – 12%,
- ludzie kulturalni powinni mówić poprawnie – 18%.
Tylko 2% ankietowanych wybrało odpowiedź niezaangażowaną: trudno powiedzieć.

  • Budujące są odpowiedzi na pytanie 2 – młodsi i starsi użytkownicy języka wskazali kilka zjawisk, które rażą we współczesnej polszczyźnie, używanej publicznie:

- ubóstwo słownictwa –18%,
- masowe zapożyczenia z języków obcych – 21%,
- wulgaryzmy – 24%,
- niechlujność wymowy – 23%,
- za dużo wyrazów i wyrażeń potocznych – 4%,
- za dużo wyrazów „mądrych” – 4%,
- trudno powiedzieć – 2%,
- nic mnie nie razi – 3%.

  • O poczuciu odpowiedzialności mieszkańców powiatu włoszczowskiego za język świadczy odpowiedź na pytanie 3: Kto decyduje o tym, co w języku jest poprawne?:

- 49% ankietowanych odpowiedziało – znani językoznawcy l...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy