Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

15 grudnia 2017

NR 18 (Maj 2017)

W świecie wartości poniżonych
O (niektórych) wierszach Andrzeja Bursy

0 255

Scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej

Temat:

W świecie wartości poniżonych. O (niektórych) wierszach Andrzeja Bursy

Czas trwania zajęć:

dwie jednostki lekcyjne

Słowo wstępne:

Lekcję należy przeprowadzić bezpośrednio po zajęciach wprowadzających w problematykę poezji Andrzeja Bursy, na których uczniowie poznają niezbędne dla zrozumienia twórczości poety konteksty – tło historyczne oraz uwarunkowania społeczne lat 50. XX wieku. Wskazane jest, aby uczniowie poznali i przedyskutowali przynajmniej dwa teksty poety, na przykład wiersz Sobota lub Z gier i zabaw dziecięcych.

Cele ogólne:

 • próba rozpoznania filozofii twórczej Andrzeja Bursy,
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wybranych postaciach literackich oraz twórcach z poszczególnych epok,
 • powtórzenie wiadomości o kontekstach pomagających poszerzyć pole interpretacyjne tekstów

Cele operacyjne:

 • uczeń lokalizuje twórczość Andrzeja Bursy w kontekście przemian zachodzących w polskiej kulturze oraz historii po II wojnie światowej,
 • uczeń poznaje cechy charakterystyczne poezji Andrzeja Bursy,
 • uczeń odczytuje ze zrozumieniem tekst utworu literackiego oraz umie odkryć jego sens,
 • uczeń umiejętnie komentuje wybrane teksty z punktu widzenia obcych Bursie idei oraz postaw życiowych,
 • uczeń zabiera głos w dyskusji na temat sposobów wyrażania przez poezję postawy wobec świata i człowieka

Metody i formy pracy:

 • indywidualna praca z tekstem,
 • dyskusja,
 • mini wykład

 

Przebieg zajęć 

Faza wstępna:

 • Nauczyciel prezentuje uczniom sześć wybranych wierszy Andrzeja Bursy (zał. 1): Dno piekła, Języki obce, Miłość, Pantofelek, Poeta oraz Dyskurs z poetą. Każdy z tych wierszy jest wydrukowany i umieszczony w widocznym miejscu klasy (przyklejony do ściany lub przypięty do tablicy). Uczniowie swobodnie chodzą po klasie, czytają wiersze.
 • Pierwszym zadaniem będzie próba odpowiedzi na pytanie o wartość/motyw, z którym Bursa wchodzi w dyskusję. Uczniowie, „uzbrojeni” w samoprzylepne żółte karteczki, przyklejają nad wybranym wierszem informację o odkrytej wartości.

Sugerowane odpowiedzi to:
■  Dno piekła – społeczeństwo,
■  Języki obce – edukacja,
■  Miłość – miłość, uczucia,
■  Pantofelek – stosunki społeczne,
■  Poeta – tradycja literacka, cierpienie,
■  Dyskurs z poetą – funkcje poezji/sztuki.

Ogniwo centralne lekcji

 • Nauczyciel zarysowuje uczniom następującą sytuację edukacyjną: Wyobraźcie sobie, że znaleźliście w Internecie następujące wiersze Andrzeja Bursy i macie możliwość skomentowania ich. Każdy z Was może umieścić (przykleić, przypiąć) jeden komentarz do jednego wybranego wiersza oraz jeden komentarz do dowolnego komentarza, który ktoś już wcześniej napisał. Pomogą Wam w tym przygotowane kartki (zał. 2).

Komentować możecie jednak nie w swoim własnym imieniu, ale jako jedna z zaproponowanych postaci (zał. 3), ktoś z boha...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy