Szkoła projektowego myślenia

Otwarty dostęp Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

Design thinking jako metoda polegająca na kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz projektowaniu nowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb odbiorców dzięki swojej uniwersalności jest wykorzystywana w różnych dziedzinach. Zapoczątkowana w latach 80. XX w. na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, bazuje na działaniach zmierzających do lepszego zrozumienia potrzeb oraz empatii. Bardzo istotna jest tutaj informacja zwrotna, która powoduje ulepszanie projektowanych rozwiązań po etapie testowania. Doskonale sprawdzi się w edukacji, ponieważ umożliwia nabywanie i rozwijanie licznych kompetencji. 

Warto podkreślić, że myślenie projektowe stanowi zorganizowany, zespołowy proces tworzenia. Na czym polega ta metoda? 

POLECAMY


■      Po pierwsze – pozwala precyzyjnie, w niedługim czasie przemyśleć i stworzyć koncepcje, które pozwolą wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.
■      Po drugie – motywuje do skrupulatnych i gruntownych poszukiwań na wielu płaszczyznach.
■      Po trzecie – stymuluje rozwój potencjału pracowników, uczniów i placówki.
■      Po czwarte – pozwala dostrzegać niezauważalne dotąd zasoby.
■      Po piąte – napędza do działania i rozwija umiejętności i twórczy potencjał nauczycieli i uczniów.
■      Po szóste – jest uniwersalna, ponieważ w jej ramach można tworzyć strategie dotyczące różnych obszarów funkcjonowania placówki. Myślenie projektowe może być wykorzystane przez radę pedagogiczną w celu rozwiązania pojawiających się problemów wychowawczych, stworzenia oferty zajęć dodatkowych po przeprowadzonej diagnozie, tworzenia programów. Wspólna praca rady pedagogicznej w większym stopniu wpływa na identyfikowanie się z uczniem. Może być również wykorzystywana przez samych uczniów.
■      Po siódme – stanowi realne wsparcie w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów na różnych płaszczyznach. 

Przed przystąpieniem do realizacji tego modelu należy:
■      Przekazać stosowną wiedzę na temat metody design thinking wszystkim członkom społeczności szkolnej.
■      Zainicjować rozmowę na ten temat podczas spotkania rady pedagogicznej.
■      Powołać zespół projektowy. Jego członków można wyłonić z jednej klasy, z grona nauczycieli, z różnych klas, z całego zespołu szkolnej społeczności. Pamiętaj, aby osoby te charakteryzowały się zróżnicowanymi kompetencjami, wiekiem itp. Mniej liczny zespół zapewnia efektywniejszą pracę. Skład zespołu jest zależny od wyzwania projektowego oraz wieku uczniów. W przypadku starszych grup wiekowych w szkole ponadpodstawowej uczniowie w zasadzie mogą uczestniczyć w każdym z zespołów niezależnie od obszaru. W innych przypadkach należy grupować zespoły zgodnie z potrzebami.
■...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI