Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

13 maja 2019

NR 30 (Maj 2019)

Jak kochano we wrocławskich legendach?

0 405

Propozycja projektu wspierającego indywidualny rozwój ucznia.

Co to jest miłość? Jakie może mieć oblicza? Jak często legendy mówią o miłości? Jakie ma ona znaczenie w poszczególnych tekstach? Czy jest motywem ważnym, czy może jest traktowana marginalnie? Które z opisanych uczuć przetrwało próbę czasu, a które skończyło się szybko, może nawet tragicznie? Mając na uwadze te pytania, uczniowie czytają wrocławskie legendy1. Projekt przeznaczony jest dla starszych klas szkoły podstawowej2 – zakłada samodzielną, wnikliwą analizę niełatwych tekstów literackich oraz przekład intersemiotyczny, którego odbiorcami mogą być najmłodsi uczniowie szkoły.
 

POLECAMY

Cele
  • Rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu,
  • doskonalenie umiejętności analizy tekstów literackich i samodzielnego docierania do źródeł,
  • motywowanie do pracy w grupach projektowych z wyraźnym podziałem zadań,
  • motywowanie do odkrywania, ujawniania, rozwijania talentów.
Czas trwania 1 miesiąc
Liczba i wiek uczestników 1 klasa VII lub VIII
Materiały 
dydaktyczne
  • Tangramy z papieru,
  • koperty,
  • flamastry.
Narzędzia TIK (opcjonalnie)  Dowolny program umożliwiający wspólne notowanie (np. Lino, Padlet), generator drużyn online. W zależności od przyjętych przez uczniów metod pracy: sprzęt do nagrywania, montażu i odtwarzania filmów i in.


Harmonogram

W tabelce poniżej opisane zostały zadania do wykonania przez klasę i opiekuna z podziałem na etapy. Szczegółowe omówienie etapów znajduje się w dalszej części tekstu.
 

  Zadania Data realizacji Etapy wykonania zadań
1. Przygotowanie do projektu
(45 minut)
  Podział uczniów na (najlepiej) 7-osobowe grupy.
Rozmowa o uzdolnieniach i zainteresowaniach.
Powtórzenie wiadomości o legendzie.
Określenie celu: szukanie i analiza motywu miłości w legendach; stworzenie własnego dzieła na ich podstawie.
Przydzielenie uczniom materiałów do czytania.
2. Zdobywanie wiedzy, dzielenie 
się wiedzą; planowanie dalszych działań
(2 x 45 minut)
  Czytanie samodzielne.
Rozmowa o motywie miłości.
Notowanie spostrzeżeń w sposób widoczny dla wszystkich.
Wyciąganie wniosków z lektury.
Analiza tangramów.
Przedstawienie planów pracy przez poszczególne grupy.
Zebranie propozycji podsumowania działań.
3. Praca nad przekładem intersemiotycznym   Tworzenie dzieł (np. wystawy, przedstawienia, kamishibai, filmów i in.) przez uczniów (w szkole lub poza szkołą – do uzgodnienia).
4. Podsumowanie projektu   Organizacja spotkania czytelniczego dla najmłodszych.
5. Ewaluacja
(15 minut)
  Rozmowa o mocnych i słabych stronach projektu oraz o tym, jak...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy