Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Praktyczny Przewodnik Nauczyciela

13 maja 2019

NR 30 (Maj 2019)

Jak kochano we wrocławskich legendach?

375

Propozycja projektu wspierającego indywidualny rozwój ucznia.

Co to jest miłość? Jakie może mieć oblicza? Jak często legendy mówią o miłości? Jakie ma ona znaczenie w poszczególnych tekstach? Czy jest motywem ważnym, czy może jest traktowana marginalnie? Które z opisanych uczuć przetrwało próbę czasu, a które skończyło się szybko, może nawet tragicznie? Mając na uwadze te pytania, uczniowie czytają wrocławskie legendy1. Projekt przeznaczony jest dla starszych klas szkoły podstawowej2 – zakłada samodzielną, wnikliwą analizę niełatwych tekstów literackich oraz przekład intersemiotyczny, którego odbiorcami mogą być najmłodsi uczniowie szkoły.
 

POLECAMY

Cele
  • Rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu,
  • doskonalenie umiejętności analizy tekstów literackich i samodzielnego docierania do źródeł,
  • motywowanie do pracy w grupach projektowych z wyraźnym podziałem zadań,
  • motywowanie do odkrywania, ujawniania, rozwijania talentów.
Czas trwania 1 miesiąc
Liczba i wiek uczestników 1 klasa VII lub VIII
Materiały 
dydaktyczne
  • Tangramy z papieru,
  • koperty,
  • flamastry.
Narzędzia TIK (opcjonalnie)  Dowolny program umożliwiający wspólne notowanie (np. Lino, Padlet), generator drużyn online. W zależności od przyjętych przez uczniów metod pracy: sprzęt do nagrywania, montażu i odtwarzania filmów i in.


Harmonogram

W tabelce poniżej opisane zostały zadania do wykonania przez klasę i opiekuna z podziałem na etapy. Szczegółowe omówienie etapów znajduje się w dalszej części tekstu.
 

  Zadania Data realizacji Etapy wykonania zadań
1. Przygotowanie do projektu
(45 minut)
  Podział uczniów na (najlepiej) 7-osobowe grupy.
Rozmowa o uzdolnieniach i zainteresowaniach.
Powtórzenie wiadomości o legendzie.
Określenie celu: szukanie i analiza motywu miłości w legendach; stworzenie własnego dzieła na ich podstawie.
Przydzielenie uczniom materiałów do czytania.
2. Zdobywanie wiedzy, dzielenie 
się wiedzą; planowanie dalszych działań
(2 x 45 minut)
  Czytanie samodzielne.
Rozmowa o motywie miłości.
Notowanie spostrzeżeń w sposób widoczny dla wszystkich.
Wyciąganie wniosków z lektury.
Analiza tangramów.
Przedstawienie planów pracy przez poszczególne grupy.
Zebranie propozycji podsumowania działań.
3. Praca nad przekładem intersemiotycznym   Tworzenie dzieł (np. wystawy, przedstawienia, kamishibai, filmów i in.) przez uczniów (w szkole lub poza szkołą – do uzgodnienia).
4. Podsumowanie projektu   Organizacja spotkania czytelniczego dla najmłodszych.
5. Ewaluacja
(15 minut)
  Rozmowa o mocnych i słabych stronach projektu oraz o tym, jak...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy