Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

14 grudnia 2017

NR 17 (Marzec 2017)

Czym jest opowiadanie?
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

0 1081

Temat:

POLECAMY

Czym jest opowiadanie?

Liczba jednostek lekcyjnych:

2 godziny lekcyjne dla klasy 4 lub 5 szkoły podstawowej – wprowadzenie i tworzenie listów.
Lekcja może stanowić jedynie wstęp do omawiania zagadnień związanych z różnicami między poszczególnymi gatunkami prozatorskimi (powieść, nowela, legenda, opowiadanie, podanie lub inne) lub też może być wprowadzeniem przed omawianiem lektury będącej opowiadaniem, np.: Katarynka lub Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza

Cele ogólne:

Wprowadzenie formy opowiadania; dyskusja nad różnicami pomiędzy opowiadaniem 
a powieścią

Cele szczegółowe:

•     w zakresie wiedzy:
–    uczeń poznaje pojęcia z zakresu tworzenia i budowy opowiadania: fabuła, bohater                                pierwszoplanowy, bohaterowie poboczni itd.,
–    uczeń poznaje budowę listu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, dialogi, podział na akapity, opis,              refleksja itd.;
•     w zakresie umiejętności:
–    uczeń tworzy zarys opowiadania,
–    uczeń tworzy wypowiedź pisemną,
–    uczeń potrafi wymyślić pomysł na opowiadanie (włącznie z zakończeniem), tworzy tytuł i postać          głównego bohatera, zarysowuje wątek główny i wątki poboczne;
•     w zakresie postaw:
–    uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji,
–    uczeń aktywnie wykorzystuje wiadomości zdobyte na lekcji

Środki dydaktyczne:

 • przykładowe opowiadanie lub jego fragment
 • cztery gotowe opisy światów, nad którymi będą twórczo pracować uczniowie w grupach podczas tworzenia zarysu swoich opowiadań

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • praca z tekstem (wyszukiwanie cech opowiadania i innych gatunków prozatorskich),
 • burza mózgów,
 • tworzenie szkicu/konspektu opowiadania

Formy pracy:

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna

 

Lekcja pierwsza 

Część wstępna (5 minut):

 • powitanie uczniów,
 • sprawdzenie obecności,
 • zapisanie tematu lekcji na tablicy,
 • krótkie omówienie celów lekcji.

Część właściwa (40 minut):

 • Krótka burza mózgów na temat: Czym jest opowiadanie?

Propozycje uczniów i wskazówki nauczyciela. Pytania o to, jakie dzieci znają opowiadania i czy chętnie je czytają. Można odwoływać się do znajomości lektur omawianych we wcześniejszych latach: Czy W pustyni i w puszczy to opowiadanie? Tak? Nie? Dlaczego tak, dlaczego nie? Czy Anaruk, chłopiec z Grenlandii to opowiadanie? Zebranie informacji na tablicy. Kim jest bohater literacki? Czym jest fabuła? Kto jest głównym bohaterem ulubionego opowiadania uczniów? Pytanie o rolę dobrego tytułu. Jakie tytuły podobają się uczniom? Dlaczego uważają je za chwytliwe?
(Notatka w formie zbioru omawianych terminów z objaśnieniem w podpunktach – około 15 min).

 • Praca w grupach. Podział dzieci na cztery grupy: każda 

z grup będzie pracować nad schematem/zarysem jednego opowiadania osadzonym w jednym z opisanych światów. 
–    Średniowieczne, realistyczne miasto. Pozbawione wątków fantastycznych. W mieście stoi królewski zamek, klasztor, katedra, rynek z kamienicami oraz mnóstwo wąskich, ciasnych i krętych uliczek, w których łatwo się zgubić. W mieście odbywa się turniej rycerski. Zjeżdżają się mieszkańcy całego królestwa, różnych stanów. Uczniowie mogą uczynić głównym bohaterem dowolnego realnego mieszkańca (króla, rycerza, kupca, rzemieślnika).
–    Obca planeta będąca bardzo podobna do Ziemi. Są na niej zarówno stałe lądy, jak i wyspy, oceany, morza, chmury itd. Jednak na planecie cały czas jest noc. Mimo to życie się rozwija, żyją rośliny i sporo gatunków zwierząt odmiennych od tych znanych na Ziemi. Dzieci mogą uczynić bohaterem jakiegokolwiek mieszkańca obcej planety (także zwierzęta) lub astronautów, którzy właśnie na nią przybyli.
–    Miejscem akcji opowiadania jest miejscowość, w której znajduje się szkoła lub w której mieszkają uczniowie. W miejscu akcji właśnie powstaje nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Tworząc opowiadanie, mogą przywołać obrazy znane im z codzienności, a bohaterem mogą uczynić siebie samych, swoich znajomych, turystów, nauczyciela, zwierzęta lub wymyśloną postać. 
–    Bezludna, tropikalna wyspa, na której nie ma żadnych zwierząt. Znajdują się tam jedynie rośliny i źródło pitnej wody ukryte wysoko w górach oraz jaskinie. W miejscu akcji właśnie pojawia się grupa rozbitków. Uczniowie mogą uczynić bohaterem dowolną, realistyczną postać (także samych siebie), k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy