Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

14 grudnia 2017

NR 17 (Marzec 2017)

Czym jest opowiadanie?
Scenariusz lekcji w szkole podstawowej

0 286

Temat:

Czym jest opowiadanie?

Liczba jednostek lekcyjnych:

2 godziny lekcyjne dla klasy 4 lub 5 szkoły podstawowej – wprowadzenie i tworzenie listów.
Lekcja może stanowić jedynie wstęp do omawiania zagadnień związanych z różnicami między poszczególnymi gatunkami prozatorskimi (powieść, nowela, legenda, opowiadanie, podanie lub inne) lub też może być wprowadzeniem przed omawianiem lektury będącej opowiadaniem, np.: Katarynka lub Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza

Cele ogólne:

Wprowadzenie formy opowiadania; dyskusja nad różnicami pomiędzy opowiadaniem 
a powieścią

Cele szczegółowe:

•     w zakresie wiedzy:
–    uczeń poznaje pojęcia z zakresu tworzenia i budowy opowiadania: fabuła, bohater                                pierwszoplanowy, bohaterowie poboczni itd.,
–    uczeń poznaje budowę listu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie, dialogi, podział na akapity, opis,              refleksja itd.;
•     w zakresie umiejętności:
–    uczeń tworzy zarys opowiadania,
–    uczeń tworzy wypowiedź pisemną,
–    uczeń potrafi wymyślić pomysł na opowiadanie (włącznie z zakończeniem), tworzy tytuł i postać          głównego bohatera, zarysowuje wątek główny i wątki poboczne;
•     w zakresie postaw:
–    uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji,
–    uczeń aktywnie wykorzystuje wiadomości zdobyte na lekcji

Środki dydaktyczne:

 • przykładowe opowiadanie lub jego fragment
 • cztery gotowe opisy światów, nad którymi będą twórczo pracować uczniowie w grupach podczas tworzenia zarysu swoich opowiadań

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • praca z tekstem (wyszukiwanie cech opowiadania i innych gatunków prozatorskich),
 • burza mózgów,
 • tworzenie szkicu/konspektu opowiadania

Formy pracy:

 • zbiorowa,
 • grupowa,
 • indywidualna

 

Lekcja pierwsza 

Część wstępna (5 minut):

 • powitanie uczniów,
 • sprawdzenie obecności,
 • zapisanie tematu lekcji na tablicy,
 • krótkie omówienie celów lekcji.

Część właściwa (40 minut):

 • Krótka burza mózgów na temat: Czym jest opowiadanie?

Propozycje uczniów i wskazówki nauczyciela. Pytania o to, jakie dzieci znają opowiadania i czy chętnie je czytają. Można odwoływa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy