Czy Józef przebacza tak samo?

Scenariusz lekcji w gimnazjum

Akademia rozwoju nauczyciela

Temat:

POLECAMY

Czy Józef zawsze przebacza tak samo?

Cele:

Uczeń poznaje historię Józefa egipskiego i utwory wykorzystujące obecny w niej motyw przebaczenia braciom. Zapoznaje się z pojęciem „motywu wędrownego” i „adaptacji”. Dokonuje analizy porównawczej tekstów należących do trzech rodzajów literackich oraz zestawia je ze sztuką teatralną. Zauważa, że każdy tekst jest wyjątkowy i nie pozna się go inaczej, jak tylko poprzez samodzielną lekturę.

 

Wstęp

Wprowadzając młodzież w świat lektury, staram się (tam, gdzie to możliwe) zachęcać ją do poszukiwań istniejących w dziele odniesień do innych tekstów kultury, wskazywać na zakorzenienie utworu w tradycji albo – odwrotnie – pokazywać dzieła, dla których utwór ten stał się inspiracją i których pełne odczytanie często wymaga znajomości źródła. Zresztą pewnie większość polonistów, po dokładnym omówieniu dramatu Romeo i Julia, czyta z uczniami wiersz Cypriana Norwida W Weronie czy Jestem Julią Haliny Poświatowskiej, choć może warto sięgnąć – na przykład – po bliższą młodzieży piosenkę zespołu Lady Pank Miłość to jest wszystko (słowa: Andrzej Mogielnicki, muzyka: Jan Borysewicz) i obserwować satysfakcję na twarzy ucznia, który poczuł, że sam podsłuchał i zrozumiał „rozmowę” dwóch tekstów.

Problem zaczyna się wówczas, gdy wywołany do odpowiedzi uczeń, tuż po tym, jak obejrzał film z Leonardo DiCaprio oraz Claire Danes w rolach głównych, twierdzi, że akcja Romea i Julii rozpoczyna się od strzelaniny na stacji benzynowej. W związku z tym, że dramat Szekspira nie jest gotowym scenariuszem, a tylko...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI