Dołącz do czytelników
Brak wyników

Klub poetycki

15 maja 2018

NR 24 (Maj 2018)

Akcja krytycznego myślenia

0 665

Poezja Kiry Pietrek nie jest poezją ani ładną, ani gładką. To poezja mocna, kontrowersyjna, która nie unika wulgaryzmów i ironii, ukazuje opary absurdu unoszące się nad aktami prawnymi instytucji regulujących nasze życie. Twórczość ta, ujmując słowami Anny Kałuży, jest swego rodzaju „akcją krytycznego myślenia”1. Autorka sięga po język reklamy, prawa, statystyk, konstytucji, międzynarodowych dokumentów, by „poprzez nagromadzenie i karykaturalne przerysowanie treści tych dyskursów zamanifestować nie tyle niezgodę na obowiązujące prawa organizujące społeczeństwo, lecz przede wszystkim ukazać i zdemaskować ich absurdalność”2.

POLECAMY

Utalentowana, bezkompromisowa, pisząca mocnym językiem i prowokująca do krytycznego myślenia poetka to objawienie ostatnich lat. Przez krytyków często jednym tchem wymieniana w szeregu z twórcami określanymi mianem poetów „zaangażowanych”, takich jak Konrad Góra czy Szczepan Kopyt. Debiutowała w 2010 roku Językiem korzyści, za który otrzymała Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius (2011 r.). 

Ten i kolejny tomik pt. Statystki z 2015 roku przyniósł jej Nagrodę-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w ramach przyznawanej po raz pierwszy Poznańskiej Nagrody Literackiej3. Pietrek to także ceniona ilustratorka i graficzka. Za działalność reklamową została nagrodzona m.in. Srebrną Chimerą 2009 w kategorii wydawnictwa firmowe zewnętrzne, Grand Prix Złote Orły 2010, Złotym Orłem 2010 w kategorii Art director roku4. Urodziła się w 1983 roku w Hrubieszowie, do niedawna związana z Poznaniem, mieszkała m.in. na Górnym Śląsku i w Gdańsku5

W wydanych w 2013 roku i zilustrowanych przez siebie Statystykach Kira Pietrek mówi wciąż tym samym niezwykle mocnym językiem co w Języku korzyści. W odróżnieniu od poprzedniego tomiku, w którym przede wszystkim odreagowywała korporacyjną nowomowę, tutaj przechwytuje różnorodne idiomy, których jesteśmy użytkownikami, m.in.: język prawa, szkoły, reklamy, poradników motywacyjnych, uderzając w narzucane przez nie systemy wartości, w zinstytucjonalizowaną władzę, dyktat reklamy, kapitalistyczną chęć zysku i wyzysku, bezwzględne podporządkowanie systemowi6. Jednocześnie obnaża wynikający z ich nieprzystawalności do świata absurd. Jak stwierdza sama poetka, owo zaangażowanie to nie systemowa deklaracja, lecz raczej poetycka interwencja w rzeczywistość i „chęć uczynienia z poezji aktualnego medium mówienia o świecie”7

Twórczość Pietrek nie pozwala przejść obojętnie. Ma wyraźnie dialogiczny charakter. Zaczepia, prowokuje, zachęca do dyskusji, zakładając obecność odbiorcy choćby poprzez formy liryki zwrotu do adresata: „jak myślicie?/to będzie indianka czy indianin?” („marzanna płynie”), „powiedz mi kto cię zabił a powiem ci kim jesteś” („masz potrzebę”). Uderzając w podsuwane nam przez statystyki – oczywiste i niepodważalne wydawałoby się – wartości, takie jak: potrzeba edukacji, ochrona zagrożonych gatunków czy weganizm, zaskakuje i zmusza do przeprowadzenia na własny użytek „akcji krytycznego myślenia”. Atakuje nie same zjawiska, a raczej powierzchowne mody na nie, a w dobrych chęciach i podniosłych hasłach zawartych w takich dokumentach, jak: Światowa Deklaracja Praw Zwierząt UNESCO czy Konstytucja, dostrzega przede wszystkim nieprzystawalność do rzeczywistości. 

U Pietrek dominuje feministyczna perspektywa, lecz i ona nie ma charakteru czysto deklaratywnego, jest raczej efektem krytycznego spojrzenia i empatii: „któryś z tych mężczyzn/zostanie kiedyś zgwałcony / za przystankiem i cała polska / przejmie się tym bardziej / niż tysiącem gwałtów na kobietach („marzanna płynie”). Gdy trzeba uderza i w gender, ale raczej w bezkrytyczną i powierzchowną modę na ten kierunek akademicki niż rzeczywiście niesione przez nią wartości.

Na poziomie poetyki Pietrek przechwytuje i dość konsekwentnie wplata we własne utwory na zasadzie cytatu, pastiszu lub parafrazy fragmenty reklamowych sloganów, ustaw czy międzynarodowych dokumentów8. Zabawa językiem w jej przypadku to jednak nie tylko licentia poetica, lecz forma ironii wymierzonej w konsumpcyjne społeczeństwo. Badacze określają ją mianem nowego trybu ironii, gdyż przywoływane przez poetkę cytaty to komunikaty, które funkcjonują równocześnie jako teza i antyteza9. Bywa ona także porównywana do awangardowych chwytów, takich jak sytuacjonistyczne détournement, czyli przechwycenie10

Tytułowe statystyki to techniki obrazujące życie społeczeństwa, próbujące wpisać żywego człowieka w ramy utylitaryzmu, produktywności i mające na celu wskazać mu życiowy sens. Pietrek swoją „akcją krytycznego myślenia” jednoznacznie pokazuje, że człowiek znaczy dużo więcej i wymyka się próbom naukowego opisu.

Grupa wiekowa:   Szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna 1–2 godziny lekcyjne
Cele lekcji:

Uczeń/uczennica:

  • samodzielnie analizuje i interpretuje tekst poetycki,
  • potrafi wskazać cytaty dowodzące własnych tez,
  • rozumie pojęcie „gender”,
  • samodzielnie wyszukuje w różnorodnych źródłach informacje dotyczące pojęcia „gender”,
  • odróżnia pot...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy