Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela

12 grudnia 2017

NR 14 (Wrzesień 2016)

William Shakespeare, Makbet, Romeo i Julia według NauQa.pl
Scenariusz lekcji

0 254

Cele lekcji:

 • Przedstawienie biografii Williama Shakespeare’a.
 • Umieszczenie utworów w kontekście epoki.
 • Pokazanie zmian, jakie zaszły w teatrze elżbietańskim (shakespeare’owskich) w porównaniu do teatru antycznego.
 • Interpretacja Romea i Julii.
 • Interpretacja Makbeta.
 • Rozwinięcie umiejętności argumentacji postawionej tezy.
 • Wskazanie cech charakterystycznych twórczości Williama Shakespeare’a.
 • Rozpoznanie uniwersalnych motywów literackich występujących w obu utworach oraz odwołanie się do znanych tekstów.

Kluczowe pytania:

 • Jaki wpływ na rozwój teatru miał William Shakespeare?
 • Jakie uniwersalne wartości zostały zawarte w sztukach Romeo i Julia oraz Makbet?
 • Jakie motywy literackie, które uczeń umie wskazać w innych tekstach, występują w obu dramatach?


Przebieg lekcji 

Biografia Williama Shakespeare’a i charakterystyka epoki

Uczeń powinien zapoznać się z najważniejszymi faktami z życia pisarza oraz z charakterystyką epoki i okolicznościami, 
w których tworzył. Dla urozmaicenia zajęć szkolnych warto wykorzystać wykład zawierający omówienie życiorysu twórcy oraz treści lektury – Makbet – William Shakespeare, który jest dostępny pod adresem www.nauqa.pl w zakładce „posłuchaj za darmo”.

Dramat

 • Cechy teatru elżbietańskiego

Zwrócenie uwagi na informacje podstawowe, np. „Teatrem elżbietańskim nazywamy zespół cech i zjawisk dotyczących teatru angielskiego za czasów panowania królowej angielskiej Elżbiety I. Pierwszym budynkiem teatralnym, który był przeznaczony tylko do wystawiania sztuk, był „The Theatre” założony przez James’a Burbage’s w Londynie w 1576 roku. 
Datę jego powstania uznaje się za symboliczną datę początku teatru elżbietańskiego”.
Zwrócenie uwagi na ciekawe dla uczniów różnice pomiędzy teatrem elżbietańskim a współczesnym, np. „W teatrze tamtych czasów nie było wielu elementów, które dziś wydają nam się oczywiste. Na przykład nie było efektów oświetleniowych, dlatego po pierwsze – spektakle wystawiano za dnia, kiedy było jasno, a po drugie – aktorzy o wielu rzeczach musieli słownie informować widzów, na przykład o tym, że jest już noc lub że wstaje dzień. Poza tym w teatrze elżbietańskim nie było kurtyny. Postacie uśmiercone w czasie akcji dramatu musiały być wynoszone ze sceny, ponieważ ani nie mogły zajmować miejsca na scenie do końca sztuki, ani nie mogły same wstać i opuścić sceny. W ówczesnym teatrze dekoracje były bardzo ubogie, najczęściej tylko symboliczne. O miejscu akcji informowano z tego względu, obnosząc tablicę z jego nazwą. Nadrabiano to jednak pięknymi i bogato zdobionymi kostiumami oraz grą aktorską. Kobiety nie mogły w tamtych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy