Typowe błędy osób rosyjsko- i ukraińskojęzycznych w nauce języka polskiego jako obcego – jak ich unikać?

Otwarty dostęp Język

Niewątpliwie wojna w Ukrainie oraz liczne zamieszki w Białorusi stały się powodem masowej emigracji obywateli krajów wschodnich do Polski. Chociaż język polski, ukraiński i rosyjski są do siebie podobne, to często nieznajomość nawet najprostszego słowa może spowodować problemy w komunikacji. Celem artykułu jest przedstawienie lektorom języka polskiego jako obcego praktycznych wskazówek, z których mogą skorzystać, prowadząc zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne z osobami rosyjsko- i ukraińskojęzycznymi. Uwzględniam w nim typowe błędy popełniane (bądź powielane) przez te osoby podczas nauki języka polskiego. Należy zaznaczyć, że nie wszyscy obywatele Ukrainy na co dzień posługują się językiem ukraińskim – osoby mieszkające w centralnej i wschodniej Ukrainie często komunikują się bowiem w języku rosyjskim. Tekst nawiązuje zatem do języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Wyróżnia się dwie podstawowe metody nauki języka polskiego jako obcego. Po pierwsze, nauczyciel może prowadzić lekcje stricte w języku polskim. Po drugie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w toku nauczania stosować elementy języka ukraińskiego lub rosyjskiego. Należy zwrócić uwagę, że pierwsza metoda wydaje się efektywna z punktu widzenia nauczyciela, jednak z punktu widzenia ucznia jest bardziej stresująca.
Wyobraźmy sobie następującą sytuację: student z Białorusi uczestniczy w pierwszej lekcji języka polskiego; nie zna alfabetu, nie zna żadnego słowa w języku polskim, a lektor rozpoczyna od razu konwersację w języku polskim. 
Niewątpliwie nawet u osoby dorosłej taka sytuacja może wywołać ogromny stres. Korzystniej byłoby rozpocząć rozmowę od krótkich zdań i pytań, najlepiej w języku rosyjskim/ukraińskim: 

Proszę przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie. Z jakiego miasta pan/pani pochodzi? Czy ma pan/pani polskie korzenie? Co lubi pan/pani robić w wolnym czasie? W jakim celu uczy się pan/pani języka polskiego? 

POLECAMY

Takim zachowaniem stworzymy przyjazną atmosferę i pokażemy uczniowi, że naprawdę zależy nam, aby poznać jego potrzeby i problemy. Bardzo dobra znajomość języka polskiego może dać uczniowi wiele możliwości. Przede wszystkim sprawi, że osoba ta znajdzie pracę w zawodzie i podwyższy standard swojego życia. Dlatego też uczestnictwo w kursach języka polskiego stanowi jeden z najważniejszych elementów życia osób z Uk...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI