Lekcja języka polskiego nie musi być nudna

Temat numeru

Lekcja języka polskiego skupiająca się na interpretacji tekstu to niewątpliwie wyzwanie dla każdego polonisty. Z czego to wynika? Ze zmieniającej się rzeczywistości, w której funkcjonują uczniowie. Tempo zmian na świecie, szybki rozwój cywilizacyjny, sytuacja geopolityczna czy jeszcze inne niespodziewane czynniki zewnętrzne powodują, że teksty zawarte w kanonie lektur są anachroniczne i niedostosowane do potrzeb młodych ludzi.

Chcąc je przybliżyć uczniom, warto kierować się słowami Alberta Einsteina, z których wynika, że „najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy niczym zdmuchnięta świeczka”. Rolą polonisty jest zatem pokazać tekst literacki jako swoistą tajemnicę, którą można oczarować odbiorcę, zadziwić go i zachwycić, pamiętając jednocześnie o realizowaniu podstawy programowej, wymaganiach egzaminacyjnych oraz rozwijaniu kompetencji kluczowych. 

POLECAMY

Poniżej zaprezentowano kilka pomysłów na pracę z tekstem literackim, dzięki którym lekcje nie tylko będą ciekawe, ale także przyczynią się do nabywania umiejętności przydatnych w XXI wieku. Są to koncepcje, które można zrealizować w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pomysł pierwszy

Przekład intersemiotyczny to metoda, która sprawdza się zawsze. Warto o tym pamiętać, dobierając tekst do interpretacji. W wypadku licealistów doskonale sprawdza się przy pracy z wierszem Leopolda Staffa Deszcz jesienny. Zadaniem uczniów przed lekcją jest przyniesienie liści, które podczas zajęć stają się narzędziem tworzenia. Po przeczytaniu utworu młodzież losuje poszczególne fragmenty tekstu, które odtwarza w zespołach za pomocą kolorowych liści oraz farb lub kredek. Po zakończeniu pracy każda grupa przedstawia wyniki swoich działań. Pozostali uczniowie odgadują, której części wiersza dotyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI