Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konspekt lekcji do projekcji filmu Mustang w reżyserii Deniz Gamze Ergüven

Artykuły z czasopisma | 13 grudnia 2017 | NR 16
220

Temat lekcji: Rola kobiety we współczesnym świecie. Klisze i stereotypy, zmiany obyczajów, konflikt pokoleń w kinie

Zagadnienia edukacyjne:

 • kino przeciw problemom społecznym,
 • poza mitem i stereotypem – o co naprawdę chodzi w feminizmie?
 • sytuacja kobiet w różnych zakątkach świata,
 • ingerencja rodziców i instytucji w wybory nastolatków,
 • przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie

Czas realizacji:

dwie godziny lekcyjne

Grupa wiekowa:

szkoła ponadgimnazjalna

Cele operacyjne:

Uczeń/uczennica:

 • definiuje pojęcie feminizmu poprzez odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu płeć decyduje o rolach odgrywanych w społeczeństwie, 
 • rozważa pojęcie wzorców kulturowych, ich korzeni i roli, jakie pełnią we współczesnym świecie,
 • analizuje podłoża konfliktu pokoleń w kontekście pokoleniowych tradycji skonfrontowanych ze współczesnością

Formy i metody pracy:

 • wykładowa,
 • dyskusja dydaktyczna

 

Lekcja pierwsza:

Przebieg zajęć 

 • W ramach wprowadzenia do tematu nauczyciel wraz z uczniami podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia kultury rozumianej jako zjawisko całościowe, obejmujące wszystkie jej elementy – widoczne i niewidoczne. 

Nauczyciel korzysta z koncepcji amerykańskiego antropologa Edwarda T. Halla z 1976 roku, który postrzegał kulturę w formie góry lodowej. Górę lodową symbolicznie dzielimy na dwie części – nad i pod powierzchnią wody. Widoczny czubek zawiera elementy, które są tylko odzwierciedleniem tych ukrytych pod wodą.

Wykorzystując schemat góry lodowej (załącznik nr 1), uczniowie uzupełniają elementy widoczne, tj. sztuki piękne, muzyka, język, architektura, kuchnia itp., oraz elementy niewidoczne, które są bazą – historie grupy ludzi, ich normy, wartości, role pełnione w społeczności według wieku, płci, pokrewieństwa. 

Celem jest zwrócenie uwagi uczniów na ukryty wymiar kultury, jej zróżnicowane korzenie i historie, a przez to stworzenie bazy wiedzy, dzięki której uczniowie będą mogli zrozumieć różnice w postrzeganiu kultury i wynikających z niej tradycji kulturowych.
    
Na bazie tego ćwiczenia nauczyciel rozpoczyna dyskusję dotyczącą zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych w świecie [20 min].

 • Analiza przypadku

Młode kobiety w kinie

Mustang
reż. Deniz Gamze Ergüven
Przekleństwa niewinności
reż. Sofia Coppola

Kwiat pustyni
reż. Sherry Hormann

Opis bohaterek, ich marzeń 
i oczekiwań wobec rzeczywistości 

     

Kontekst kulturowy 
i społeczny

     

Rola rodziców/opiekunów
(ich postawy wobec...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy