Jak omawiać Boską Komedię Dantego metodą SMART?

Otwarty dostęp Korespondencje sztuk

Rok 2021, z uwagi na 700. rocznicę śmierci autora Boskiej Komedii Dantego Alighieri, został ogłoszony we Włoszech „Rokiem Dantego”. Czas mija nieubłaganie, ale potencjał tkwiący w arcydziełach literatury światowej zdaje się niewyczerpalny. Warto więc ponownie powrócić do tego tekstu na zajęciach, nie tylko w kontekście obowiązku szkolnego, lecz także aby zaproponować uczniom nieco inne spojrzenie. Tym razem poprzez obraz – ilustracje Sandra Botticellego – a nie tylko słowo poetyckie.

Metoda SMART daje możliwość wyznaczenia celów w sposób precyzyjny i zapewnia uczniom poczucie spełniania kolejnych zadań w procesie poznawania lektury. Zgodnie z tą metodą, krok po kroku, trzeba ustalić cel podjęcia tego zagadnienia i zaplanować poszczególne etapy jego osiągania oraz opracować strategię motywowania do ich pokonywania. Pracę nad zajęciami na temat poematu Dantego warto zacząć od wizualizacji tego, co chcemy na lekcji osiągnąć. Mogą to być zaproponowana przez uczniów koncepcja uzupełnienia nieukończonych przez malarza ilustracji do tekstu albo ich autorskie ryciny, na których przedstawią to, co opisał Dante. Gratyfikacją będzie nie tylko wnikliwsze poznanie tekstu Boskiej Komedii, lecz także uaktywnienie potencjału kreatorskiego, a może nawet artystycznego uczniów. W propozycji pracy krok po kroku ważne jest też motywujące do działań otoczenie. Warto więc podzielić uczniów w taki sposób, żeby chcieli ze sobą przede wszystkim współpracować, a nie rywalizować.   
 

POLECAMY

Zapamiętaj

Metoda SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację. Skrótowiec ten oznacza pięć cech, jakie powinien spełniać dobrze sformułowany cel:
S – sprecyzowany,
M – mierzalny,
A – atrakcyjny,
R – realistyczny,
T – terminowy.


Krok 1: Sprecyzowanie celu

Po pierwsze, trzeba sprecyzować cel, do którego lekcja ma prowadzić. W przypadku pracy z tekstem Boskiej Komedii i ilustracjami Sandra Botticellego naszym celem jest zapoznanie uczniów z tekstem Dantego poprzez prezentację rycin i, przy okazji, poznanie ilustracji renesansowego artysty.  

Tematem lekcji w drugiej odsłonie cyklu Korespondencje sztuk będzie więc analiza związku słowa z obrazem na przykładzie ilustracji do Boskiej Komedii Dantego. Skupienie uwagi na cyklu rycin Sandra Botticellego do tego poematu jest podyktowane przeświadczeniem, że jest on jednym z najbardziej samodzielnych i twórczych zbiorów przedstawień inspirowanych tekstem literackim, jednocześnie idealnie z nim współgrającym na każdej płaszczyźnie. Malarz jako jeden z pierwszych podjął próbę zmierzenia się z „przełożeniem” metaforycznego języka Raju. Przeniósł „świetlistość” wypełniającą i opromieniającą tekst Dantego na pergamin. Za...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI