Dołącz do czytelników
Brak wyników

Festiwal polszczyzny we Włoszczowie

Artykuły z czasopisma | 11 grudnia 2017 | NR 12
0 603

11 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego i w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się X Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej. Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej ma we Włoszczowie bogatą ponaddwudziestoletnią tradycję. Został włączony w XXIV Tydzień Kultury Języka obchodzony w Kielcach od 8 do 12 marca 2016 r.

W tym roku na hasło rozgrywek turniejowych organizatorzy wybrali myśl profesora Andrzeja Markowskiego … należy upowszechniać wzory dobrej polszczyzny, (…) gdyż język jest wartością i trzeba o niego dbać. Profesor Andrzej Markowski – przewodniczący Rady Języka Polskiego był gościem szczególnym, zaproszonym, by podkreślić potrzebę troski o język ojczysty. Jego wykład o zjawiskach językowych we współczesnej polszczyźnie wzbudził szczególne zainteresowanie młodych użytkowników języka. Przybyła również Lidia Pasich z ŚCDN, która wspiera merytorycznie turniej od początku – od lat dziewięćdziesiątych, kiedy miał rangę gminną. Rangę imprezy edukacyjnej podkreśliło przybycie dr. Bartłomieja Dorywalskiego – przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego i Andrzeja Łukasika – przedstawiciela Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

POLECAMY

Jubileuszowy 10. turniej objęli patronatem honorowym: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Włoszczowski, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i redakcja „Polonistyki”. 

W rozgrywkach wzięło udział 96 uczestników z 33 szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Rozpropagowanie formuły święta polszczyzny posłuży wzmocnieniu świadomości językowej młodego pokolenia. 

Uczestnicy Konkursu poprawnych norm i form rozwiązywali test ułożony przez profesora Markowskiego, a uczestnicy kategorii Czytam, więc rozumiem testy napisane przez P. Lidię Pasich. Imprezę upowszechniającą potrzebę troski o nasz język ojczysty poprowadzili licealiści Maria Borowska i Tomasz Kolasa. Z kolei Michał Kubicz, Wojciech Zioło i Bartłomiej Skrobisz zaprezentowali krótkie scenki ośmieszające nasze językowe nawyki, takie jak: wulgaryzacja, zbytnie spoufalanie językowe, niechlujność wymowy. Widzowie również mieli okazję sprawdzić swoją znajomość poprawnych form i norm: wyjaśniali znaczenie związków frazeologicznych, dobierali właściwe formy liczebników, poprawiali błędy językowe w wyrażeniach, czytali skrętacze językowe.

Wyniki X Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej:

Kategoria Konkurs norm i form językowych – szkoły gimnazjalne

  • Adrianna Sołtysiak, Aleksandra Wilk – Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej
  • Paulina Gręda, Jakub Maj – Gimnazjum nr 1 w Pińczowie
  • Zuzanna Ślęzak, Anna Gułany – Publiczne Gimnazjum w Radkowie
  • Agnieszka Milewska, Krzysztof Sokoliński – Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu

Kategoria Konkurs norm i form językowych – szkoły ponadgimnazjalne:...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy