Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inspirujące czasopismo dla nauczycieli języka polskiego

Każde wydanie dwumiesięcznika jest tematyczne i dąży poszerzenia kompetencji w zakresie: językowym, literackim, metodycznym i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę z uczniem oraz realizację podstawy programowej.
6 numerów w roku
56 stron
ponad 40 numerów archiwalnych
ponad 7 lat na rynku

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

Książka na zakręcie

Rubryka poświęcona promocji czytelnictwa w szkole, rynkowi wydawniczemu oraz krytyce literackiej nowości książkowych .
czytaj przykładowy artykuł >>

Horyzonty polonistyki

Poznasz zagadnienia historyczno-literackie poszerzające pole interpretacji kanonicznych tekstów kultury, sytuujące edukację polonistyczną w kontekście interdyscyplinarnym.
czytaj przykładowy artykuł >>

Praktyczny przewodnik nauczyciela

Cykl artykułów przybliżający zagadnienia dotyczące oceniania, motywowania a także rozwoju zawodowego nauczyciela.
czytaj przykładowy artykuł >>

Polski w praktyce

Otrzymasz gotowe narzędzia w postaci scenariuszy oraz kart pracy, dzięki którym przeprowadzisz angażującą ucznia lekcję z wykorzystaniem m. in. nowych technologii, alternatywnych form nauczania.
czytaj przykładowy artykuł >>

Polski na czasie

Odkryjesz nowatorskie metody pracy, dzięki którym realizujesz zagadnienia zgodne z podstawą programową, aktywizując ucznia do samodzielnej pracy.
czytaj przykładowy artykuł >>

Egzamin z języka polskiego

Poznasz niestandardowe metody i narzędzia wykorzystujące nowe technologie do powtarzania materiału przed egzaminem ósmoklasisty i maturalnym. Gotowe scenariusze, karty pracy i materiały wizualne do rozdania uczniom na lekcjach.
czytaj przykładowy artykuł >>

W najnowszym numerze

Książka na zakręcie

  • Kolory śmierci i żałoby na przykładzie poezji Debory Vogel

Korespondencje sztuk

  • Jak zachęcić uczniów do lektury opowiadań Brunona Schulza? Synteza słowa i obrazu sposobem na interdyscyplinarne lekcje

Horyzonty polonistyki

  • Język inkluzywny na zajęciach języka polskiego – jak kształtować w uczniach postawę otwartości i dbać o edukacje włączająca?

Praktyczny przewodnik nauczyciela

  • Kalendarz przygotowań maturalnych – jak dobrze zaplanować pracę, aby zapewnić uczniom solidne powtórki i jak najmniej stresu?

Egzamin z języka polskiego

  • Jeden krok do egzaminu ósmoklasisty – LITERATURA I GRAMATYKA w interaktywnej grze

Może zainteresują Ciebie również

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego
Forum Logopedy
Małe Charaktery