Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inspirujące czasopismo dla nauczycieli języka polskiego

Każde wydanie dwumiesięcznika jest tematyczne i dąży poszerzenia kompetencji w zakresie: językowym, literackim, metodycznym i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę z uczniem oraz realizację podstawy programowej.
6 numerów w roku
56 stron
ponad 40 numerów archiwalnych
ponad 7 lat na rynku

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

Książka na zakręcie

Rubryka poświęcona promocji czytelnictwa w szkole, rynkowi wydawniczemu oraz krytyce literackiej nowości książkowych .
czytaj przykładowy artykuł >>

Horyzonty polonistyki

Poznasz zagadnienia historyczno-literackie poszerzające pole interpretacji kanonicznych tekstów kultury, sytuujące edukację polonistyczną w kontekście interdyscyplinarnym.
czytaj przykładowy artykuł >>

Praktyczny przewodnik nauczyciela

Cykl artykułów przybliżający zagadnienia dotyczące oceniania, motywowania a także rozwoju zawodowego nauczyciela.
czytaj przykładowy artykuł >>

Polski w praktyce

Otrzymasz gotowe narzędzia w postaci scenariuszy oraz kart pracy, dzięki którym przeprowadzisz angażującą ucznia lekcję z wykorzystaniem m. in. nowych technologii, alternatywnych form nauczania.
czytaj przykładowy artykuł >>

Polski na czasie

Odkryjesz nowatorskie metody pracy, dzięki którym realizujesz zagadnienia zgodne z podstawą programową, aktywizując ucznia do samodzielnej pracy.
czytaj przykładowy artykuł >>

Egzamin z języka polskiego

Poznasz niestandardowe metody i narzędzia wykorzystujące nowe technologie do powtarzania materiału przed egzaminem ósmoklasisty i maturalnym. Gotowe scenariusze, karty pracy i materiały wizualne do rozdania uczniom na lekcjach.
czytaj przykładowy artykuł >>

W najnowszym numerze

POLSKI (JAKO OBCY) W PRAKTYCE

  • Grzeczność i gościnność w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Scenariusz zajęć dla uczniów polskich i ukraińskich

JĘZYK

  • Typowe błędy osób rosyjsko i ukraińskojęzycznych w nauce języka polskiego jako obcego – jak ich unikać?

KORESPONDENCJE SZTUK

  • Trzeba mierzyć wysoko! Stanisław Lem na zajęciach języka polskiego jako obcego

METODY NAUCZANIA

  • Po nitce do kłębka, czyli jak zaplanować efektywne nauczanie języka polskiego jako obcego (na podstawie doświadczeń w pracy z uczniami ukraińskimi)

FILM

  • Konspekt lekcji do filmu Szkoła Babel (reż. Julie Bertuccelli)

HORYZONTY POLONISTYKI

  • Edukacja w warunkach wielokulturowości i wielojęzyczności – jak ją skutecznie wdrażać?

Może zainteresują Ciebie również

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego
Forum Logopedy
Małe Charaktery