Inspirujące czasopismo dla nauczycieli języka polskiego

Każde wydanie dwumiesięcznika jest tematyczne i dąży poszerzenia kompetencji w zakresie: językowym, literackim, metodycznym i pedagogicznym, stawiając przy tym na zindywidualizowaną pracę z uczniem oraz realizację podstawy programowej.
6 numerów w roku
56 stron
ponad 40 numerów archiwalnych
ponad 7 lat na rynku

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

Książka na zakręcie

Rubryka poświęcona promocji czytelnictwa w szkole, rynkowi wydawniczemu oraz krytyce literackiej nowości książkowych .
czytaj przykładowy artykuł >>

Horyzonty polonistyki

Poznasz zagadnienia historyczno-literackie poszerzające pole interpretacji kanonicznych tekstów kultury, sytuujące edukację polonistyczną w kontekście interdyscyplinarnym.
czytaj przykładowy artykuł >>

Praktyczny przewodnik nauczyciela

Cykl artykułów przybliżający zagadnienia dotyczące oceniania, motywowania a także rozwoju zawodowego nauczyciela.
czytaj przykładowy artykuł >>

Polski w praktyce

Otrzymasz gotowe narzędzia w postaci scenariuszy oraz kart pracy, dzięki którym przeprowadzisz angażującą ucznia lekcję z wykorzystaniem m. in. nowych technologii, alternatywnych form nauczania.
czytaj przykładowy artykuł >>

Polski na czasie

Odkryjesz nowatorskie metody pracy, dzięki którym realizujesz zagadnienia zgodne z podstawą programową, aktywizując ucznia do samodzielnej pracy.
czytaj przykładowy artykuł >>

Egzamin z języka polskiego

Poznasz niestandardowe metody i narzędzia wykorzystujące nowe technologie do powtarzania materiału przed egzaminem ósmoklasisty i maturalnym. Gotowe scenariusze, karty pracy i materiały wizualne do rozdania uczniom na lekcjach.
czytaj przykładowy artykuł >>

W najnowszym numerze

TEMAT NUMERU

  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

POLSKI W PRAKTYCE

  • MOTYW-ujemy, czyli wszystko, co uczniowie i uczennice powinni wiedzieć o motywach literackich + karty pracy

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

  • Nauka poprzez tworzenie zadań – pomysł na zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

GRAMA(PRAK)TYKA

  • Metoda indukcyjna w praktyce – karty pracy i scenariusz lekcji utrwalającej znajomość czasu przyszłego złożonego

VADEMECUM RETORYCZNE

  • Codzienność retoryki w szkole – Jak rozwijać umiejętności retoryczne uczniów w zgodzie z wytycznymi egzaminacyjnymi? + ćwiczenia

POLSKI NA CZASIE

  • Multimedialny język polski – sposoby aktywizowania młodzieży za pomocą YouTube’a, Instagrama i TikToka

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK NAUCZYCIELA

  • Jak pobudzać uczniów do bycia kreatywnymi, czyli o jednej z najradośniejszych form psychoedukacji

Może zainteresują Ciebie również

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego
Forum Logopedy
Małe Charaktery