Wizyta Małego Księcia – ćwiczenie wystąpień publicznych

Polski w praktyce Otwarty dostęp
Czas trwania  90 minut
Etap edukacyjny Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych
Typ lekcji stacjonarna lub zdalna
Cele 

Uczeń:

POLECAMY

 • ćwiczy umiejętność wyszukiwania informacji w internecie,
 • utrwala wiedzę na temat bohatera literackiego,
 • kształtuje umiejętność komunikowania się w grupie,
 • ćwiczy umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia,
 • kształtuje umiejętność wystąpień publicznych
Pomoce dydaktyczne
 • tablet graficzny,
 • programy do wyboru:  PowerPoint, Canva
Metody i formy pracy Wskazówka
Wskazówka Jest to lekcja interdyscyplinarna, łączy elementy języka polskiego, geografii, ekonomii. Kształci umiejętność wyszukiwania informacji w internecie, skutecznej komunikacji 
w zespole, selekcjonowania wiedzy, krytycznego myślenia

Przebieg lekcji

Na początku nauczyciel wyjaśnia uczniom, że będą wykonywali zadanie interdyscyplinarne związane z bohaterami utworu pt. Mały Książę. Następnie dzieli uczniów na zespoły trzyosobowe i wyświetla polecenie, udostępniając swój ekran.

Treść polecenia:
Polscy kosmonauci odkryli istnienie planety, która była znana tylko z utworu Antoine de Saint-Exupery’ego pt. Mały Książę. To asteroida B-612. Na planecie przebywają chłopiec i róża, którzy posługują się językiem polskim w sposób komunikatywny.

Kosmonauci nawiązali współpracę okołoplanetarną z wymienionymi, w wyniku czego za tydzień goście przybędą do Waszego miasta, gdzie spotkają swojego przyjaciela – lisa. Waszym zadaniem jest przygotowanie szczegółowego planu wizyty gości.

Ważne informacje:

 • gości będzie troje (Mały Książę, lis, róża),
 • przybędą o godzinie 8.00, a wyjadą o godz. 20.00 (plan wizyty musi obejmować właśnie te godziny),
 • goście powinni poznać kulturę naszego kraju,
 • budżet na tę wizytę wynosi 2500 zł.

Waszą wizytę przygotujcie w prezentacji Canva lub PowerPoint, a następnie zaprezentujcie na forum.

Po przedstawieniu uczniom treści zadania nauczyciel prosi ich o naradzenie się w kwestii pytań.

Pytania uczniów, które się pojawiły:

 • Czy koszty mają być realne?
 • Czy gości można zabrać poza miasto?
 • Jaki rodzaj biletu, np. w pociągu, kupić Małemu Księciu?
 • Jak traktować lisa? Jaki bilet mu kupić?
 • Na ile osób rozłożyć koszty?

Po ustaleniu szczegółów i rozwianiu wszystkich wątpliwości młodzi ludzie przystępują do wykonywania zadania. Po zakończonej pracy uczniowie podczas lekcji zdalnej udostępniają ekran i prezentują swoją pracę, dokładnie tłumacząc koncepcję oraz omawiając koszty. Pozostali uczniowie mogą zadawać pytania.

Przykładowe prace uczniów (pojedyncze slajdy):
 

 

 

 

 

 

 

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI