Dołącz do czytelników
Brak wyników

Grama(prak)tyka

12 września 2022

NR 49 (Wrzesień 2022)

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej funkcji językowych z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego

0 25
Dla kogo? Uczniowie szkół ponadpodstawowych 
Czas trwania  1 jednostka lekcyjna
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
 • odczytywania i analizowania tekstu,
 • znajdowania elementów poszczególnych funkcji językowych we wskazanych tekstach,
 • formułowania własnej definicji języka,
 • budowania notatki z elementami graficznymi
Cele operacyjne Uczeń/uczennica na lekcji:
 • rozpoznaje w tekście cechy konkretnych funkcji językowych,
 • korzysta ze źródeł, by wykonać notatkę,
 • formułuje własną definicję na podstawie zgromadzonych informacji;
Uczeń/uczennica po lekcji potrafi:
 • dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu,
 • wskazać słowa kluczowe w tekście,
 • wymienić funkcje językowe;
Uczeń/uczennica w czasie lekcji:
 • rozumie wartość dokonywanych przekładów intersemiotycznych,
 • opracowuje tekst popularnonaukowy z wykorzystaniem elementów myślenia wizualnego
Metody i techniki dydaktyczne
 • burza mózgów, 
 • analiza tekstu źródłowego, 
 • elementy myślenia wizualnego
Formy pracy
 • indywidualna, 
 • grupowa
Środki i pomoce dydaktyczne
 • przykładowa rysnotka: „Język”,
 • fragmenty przykładowych tekstów do określania dominującej funkcji językowej

 

POLECAMY

Przebieg lekcji

Faza wstępna

 • Jako rozpoczęcie zajęć przewidziana została „burza mózgów” dotycząca pojęcia języka. Uczniowie podają wszelkie skojarzenia, które przychodzą im do głowy. Prowadzący notuje najważniejsze hasła na tablicy i pokazuje, jak można stworzyć prostą notatkę wizualną. 

 

Oto przykładowa rysnotka: 

Opracowanie: Joanna Krzemińska

 

 • Na podstawie zgromadzonych informacji uczniowie budują własną definicję do hasła język. Ważne, by uwzględniona została różnorodność znaczenia tego słowa.
  Chętne osoby prezentują efekty swojej pracy. Warto porównać uczniowskie definicje z taką, którą można znaleźć w słowniku (można wykorzystać np. internetową wersję słownika języka polskiego).

Faza realizacyjna

 • Uczniowie łączą się w sześć grup o podobnej liczbie osób w każdej z nich. Zadaniem każdego zespołu jest opracowanie krótkiego materiału, w którym zaproponują graficzny znak związany z wylosowaną przez siebie funkcją językową oraz omówienie cech, które tę funkcję wyróżniają.
  Warto skoncentrować się na funkcjach: informatywnej, ekspresywnej, impresywnej, poetyckiej, fatycznej, metajęzykowej. O funkcji stanowiącej i magicznej prowadzący może wspomnieć w ramach uzupełnienia informacji.
 • Kolejne propozycje elementów graficznych zamieszczane są na tablicy. Po omówieniu efektów pracy każdego z zespołów uczniowie indywidualnie tworzą notatki, w których powinny znaleźć się informacje prezentowane przez wszystkie grupy.
 • Młodzi ludzie pracują w parach nad zaklasyfikowaniem zaproponowanych fragmentów do poszczególnych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy