Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej czasownika z wykorzystaniem informacji językowych w analizie tekstu poetyckiego

Grama(prak)tyka
Temat lekcji Apostrofą do mnie mów
Grupa wiekowa Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Czas trwania 90 minut
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
 • odczytywania i analizowania tekstu literackiego,
 • wyszukiwania elementów kluczowych dla analizy działa,
 • formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego,
 • wykorzystywania wiedzy językowej w kontekście analizy utworu poetyckiego,
 • kreatywnego rozwiązywania postawionego problemu
Cele operacyjne Uczeń/uczennica na lekcji:
 • formułuje sądy, które potrafi uzasadnić,
 • odnajduje i wskazuje najważniejsze z punktu widzenia analizy tekstu wyrażenia,
 • na podstawie zgromadzonych informacji tw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI