Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

12 września 2018

NR 26 (Wrzesień 2018)

Motywowanie przez rymowanie
O różnych funkcjach wierszy edukacyjnych w edukacji ponadpodstawowej

0 1108

Chyba każdy z nas tak ma, że gdy coś jest trudne lub się nie udaje, ucieka od tego. Nie inaczej jest z naszymi uczniami. Jeśli treści, jakie im podajemy, okazują się dla nich niełatwe, unikają ich. Naszą rolą – nauczycieli – jest, by ich przekonać, że to, co ich przerasta, jest przyjemną i nieskomplikowaną materią, by wskazać sposoby na łatwiejsze przyswojenie tych trudności, a co za tym idzie – zmotywować do nauki. Jedną z takich metod jest stosowanie mnemotechnik, czyli technik przyspieszonego uczenia się i zapamiętywania.

Jest ich wiele, m.in.: ŁMS (łańcuchowa metoda skojarzeń), ZMZ (zakładkowa metoda zapamiętywania), mapa umysłowa. Wśród nich wymieniane są również wierszyki, które ze względu na swoje atuty, takie jak rytm i rym, szybko są przyswajane. Ich dodatkową zaletą może być humorystyczny sposób podania treści edukacyjnych. Ta metoda już się sprawdziła w szkole podstawowej. Wierszyki okazały się nieocenioną pomocą do nauki ortografii, a Witold Gawdzik – autor książek z rymowanymi ortografią i gramatyką – pomógł niejednemu dziecku. 
Skoro ta mnemotechnika się sprawdziła w edukacji dzieci, dlaczego by jej nie stosować do uczenia młodzieży? Skoro wierszyki sprawdzają się jako technika przyspieszonego uczenia się i zapamiętywania, dlaczego by nie uczynić z niej metody dydaktycznej?
Okazuje się (po przeprowadzeniu cyklu lekcji opartych na wierszach edukacyjnych), że rytm i rym ułatwiają naukę również młodzieży szkoły ponadpodstawowej. Jeśli dzięki wierszykom uczeń łatwiej przyswaja informacje, to jednocześnie jest bardziej zmotywowany do dalszego poznawania, bo już przekonany, że to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe.
Nauczyciel języka polskiego stosujący wiersze edukacyjne ma dwie możliwości: podać uczniom wierszyk do zapamiętania (wtedy uczyni go podstawą mnemotechniki) lub wraz z uczniami pracować z wierszykiem. Wybór drugiej opcji wiąże się z licznymi możliwościami i korzyściami. Nauczyciel może wówczas odkryć wielofunkcyjność wierszyków, a przy okazji będą one również sposobem na przyspieszone uczenie się i zapamiętywanie oraz na zmotywowanie uczniów do poznawania nowych treści.
Wiersze edukacyjne jako narzędzie dydaktyczne mogą stać się podstawą:

POLECAMY

  • wprowadzenia nowych treści,
  • podsumowania lekcji,
  • notatki z lekcji,
  • sprawdzenia znajomości danych treści,
  • streszczenia dzieła literackiego,
  • podsumowania twórczości danego artysty.

Aby przedstawić, w jaki sposób za pomocą wierszyka edukacyjnego wprowadzić nowe treści na lekcji, posłużę się autorskim wierszykiem:

Biblia 

Nad źródłem kultury dziś stać będziemy,
poznamy prawdy objawione,
o Piśmie Świętym się dowiemy,
które spisały osoby natchnione.
Z greckiego nazwa Biblii pochodzi,
od słowa biblion się wywodzi,
nie jest to trudności potęga,
że z greckiego biblion znaczy księga.
Ma ona Testament Stary i Nowy
i jest koktajlem gatunkowym.
Czterdzieści sześć ksiąg ma Testament Stary,
tam są opisani wyznawcy wiary,
jest tam historia Ewy i Adama,
jest o dylemacie Abrahama,
jest o zbrodniczym czynie Kaina,
jest o tym, że ukarana zostaje wina.
Tam znajdziesz historię o Hiobie wiernym,
o Sodomie, Gomorze, Mojżeszu zbawiennym,
tam poznasz prawdę dotyczącą wszystkich nas: 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Potem przeczytasz Testament Nowy
z 27 ksiąg złożony.
Tam poznasz syna marnotrawnego,
człowieka talenty marnującego,
Samarytanina miłosiernego,
siewcę i Boga sprawiedliwego.
Poznasz, jak miłość jest wspaniała,
że jest cierpliwa i łaskawa,
nie szuka poklasku i nie zazdrości.
Poznasz, że w końcu Bóg rzuci kości,
że miarka kiedyś będzie przebrana:
spełni się widzenie świętego Jana.
Biblia to hybryda gatunkowa:
jest w niej psalm, oda, saga rodowa,
są listy, hymny, są przypowieści,
jest apokalipsa, są piękne pieśni.
I Biblię światu poznać dano, 
gdy jej przekładów dokonano.
Jest Septuaginta, jest Wulgata –
prace nad nimi trwały lata.
Jest wersja dla ludu, jubileuszowa,
swoją wersję ma również Zofia – królowa,
jest Biblia w obrazkach, by lud prosty
mógł poznać Boga nagrody i chłosty.

Wierszyk celowo ma wyróżnione niektóre słowa. Jest to informacja dla ucznia, że te pojęcia są najważniejsze i trzeba zwrócić na nie szczególną uwagę. W jaki sposób pracować z takim wierszykiem? Ze względu na to, że wprowadza on wiele nowych informacji, wymaga komentarza nauczyciela. Powinien on odczytywać po kolei po dwa wersy i omawiać na bieżąco, komentować wyróżnione w tekście elementy. Tam, gdzie to możliwe, można oddać głos uczniom. Pozwolić im sprawdzić, zbadać. Wówczas w wierszyku należy wykropkować jakieś dane i pozwolić im lukę tę uzupełnić, np. ………………….. ksiąg ma Testament Stary – to moment, kiedy uczniowie liczą, ile tych ksiąg jest i dopełniają wierszyk. Można również z wierszyka zrobić swoistą mapę mentalną. Aby tego dokonać, należy wyświetlić go na tablicy multimedialnej, od wyróżnionych słów poprowadzić strzałki i dopisać do nich komentarze (wykres 1.).
W wierszyku wyświetlonym na tablicy multimedialnej również można wykropkować niektóre miejsca, dając uczniom możliwość działania.

Wykres 1. Analiza wiersza edukacyjnego

Rymowanie na podsumowanie lekcji

Wierszyk edukacyjny może posłużyć nie tylko do wprowadzenia nowych treści, ale również do podsumowania lekcji. Aby spełnił on tę funkcję, nauczyciel powinien na koniec zajęć wyświetlić tekst, np. w programie Power Point. Powinien on być wcześniej przygotowany, tzn. należy w nim (za pomocą animacji) wygasić te informacje, które chcemy uzyskać od uczniów. W miejscach wygaszenia warto wstawić kropki lub znaki zapytania. W trakcie odczytywania wierszyka (po jednym wersie) nauczyciel czeka, aż uczniowie podadzą propozycję uzupełnienia luki – dopiero wtedy prowadzący lekcję odsłania dobrą odpowiedź.
Można również wybrać inny sposób podsumowania lekcji w oparciu o wierszyk. Posłużą do tego karteczki z wydrukowanym tekstem. W jego treści będą wykropkowane miejsca, które powinni uzupełnić uczniowie. W trakcie tej pracy będą oni zmotywowani do poszukiwania odpowiedzi, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie pamiętają czegoś z zajęć. Ważne jest, by po tym ćwiczeniu wspólnie odczytać wierszyk i sprawdzić, jak powinien on brzmieć w formie uzupełnionej.
Wypełniony i sprawdzony utwór, dodatkowo wklejony do zeszytu, będzie pełnił funkcję notatki z lekcji. Możemy również wyświetlić uczniom wierszyk i wspólnie z nimi nazywać, jakiego typu informacja została zawarta w poszczególnych wersach, np.:

Nad źródłem kultury dziś stać będziemy,
poznamy prawdy objawione,
o Piśmie Świętym się dowiemy,
które spisały osoby natchnione.  →  autor

Z greckiego nazwa Biblii pochodzi,
od słowa biblion się wywodzi,
nie jest to trudności potęga,    
że z greckiego biblion znaczy księga.

Ma ona Testament Stary i Nowy    
i jest koktajlem gatunkowym.

Następnie prosimy uczniów, by napisali notatkę z wykorzystaniem informacji zawartych w wierszyku.
Rymowanki mogą również stać się metodą na sprawdzenie znajomości danych treści. Można albo przygotować dla każdego ucznia kartkę z treścią wierszyka z wykropkowanymi miejscami, albo rozdać kartki ze sprawdzianem, którego pytania rymują się i tworzą wierszyk, np.:

Od miejsc, w których zauważysz aluzję mitologiczną, poprowadź strzałkę i opisz, o jakiej sytuacji/osobie mowa. 

Razu pewnego do Olimpu wrót
Zakradł się złodziej, Hermes to jego bóg.
Ukradł on ogień dla ludzkości,
By mogli, jak ptaszek, ogrzewać swe kości.
Nie skończył w wianuszku dziewięciu kobiet,
Jego wnętrzności wyjada orzeł.
Miłe historie u Janka są,
O rozumiejących, że gość w dom, to Bóg w dom.
Zadziwia on nas historiami
O tych, którzy są trochę w Hadesie i trochę między nami.
O tych, którzy w rzeźbie się kochają,
O tych, którzy capią brodę mają.
I znamy króla Tracji, który
Przedwcześnie odwiedził Hadesu mury.
Niektórych bogów poznasz po znakach
Musisz ich szukać w różnych ptakach:
Orłach, pawiach, kukułkach, sowach,
Niektórych wyróżnia ciężka zbroja.
Niektórzy mają łuki, muszle, wagi, kaduceusze
Na tym kartkówkę skończyć muszę…

Kolejną możliwością, jaką daje praca z wierszykiem edukacyjnym, jest podsumowanie/streszczenie dzieła literackiego, np.:

Król Edyp

Sofokles napisał utwór antyczny,
w którym występuje konflikt tragiczny.
Edyp niestety musi wybierać,
dlatego mówimy o tragizmie bohatera.
Cokolwiek wybierze – nie uniknie klęski tragicznej – 
tak dzieje się w tragedii antycznej.
To fatum rządzi losami jego i przez nie zabił ojca swego,
że prawda była nieodgadniona
to jest jego wina niezawiniona.
Otóż król Edyp – bohater wspomniany
chciał się dowiedzieć, jaki los mu pisany.
Wyrocznia wyznała okrutne zdanie,
że Edyp mordercą ojca się stanie.
Chce on ocalić Polybosa
nie wiedząc, że jest synem króla Teb – Lajosa.
Podczas ucieczki oddaje na stratę
Lajosa właśnie – prawdziwego tatę.
Dociera do Teb – ojczyzny jego
tam szerzą się klątwy Sfinksa złego.
Edyp odpowiada na Sfinksa pytanie
tym samym władcą Teb się staje.
Same problemy związane z koroną:
Jokasta – matka jego, zostaje jego żoną.
Teby przez katastrofy będą nawiedzane
dopóki winy zabójcy zostaną ukarane.
Edyp usilnie szuka winnego
nie wiedząc, że wina na sumieniu jego.
Wezwano Tyrezjasza – był to wróżbita słynny,
Wyjawił, że to Edyp mordercą jest winnym. 
A Posłaniec z Koryntu przybyły
Wyjaśnia bieg życia Edypa zawiły.
„Króla Edypa” końcówka niemiła
otóż, Jokasta się powiesiła,
a główny bohater – Edyp nam znany
został przez siebie z Teb wygnany,
wcześniej też się ukarał – to nas zaskoczy,
król Edyp wydłubał sobie oczy.
W tragedii antycznej nie ma scen zbiorowych,
autor Ci patrzeć na krew nie pozwoli,
chór wydarzenia skomentuje
autor zasadę trzech jedności zastosuje.
Utwór będzie dziwnie podzielony:
na prolog, parodos, epejsodiony,
na stasimony, exodos na zakończenie…
Jakie też będzie Twoje zdziwienie,
gdy odkryjesz ważne triki:
zasadę decorum i jedności estetyki.
Wystąpi tam też konflikt tragiczny,
a bohater będzie mitologiczny.
B...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy