Między pokoleniami, czyli o tym, co łączy, a co dzieli generacje

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VIII

Polski w praktyce Otwarty dostęp
Dla kogo? Dla uczniów klas VIII
Czas lekcji 90 minut
Cele ogólne Uczeń
  • zna różnice między generacjami i potrafi o nich opowiadać,
  • interpretuje fragmenty tekstów,
  • argumentuje swoją wypowiedź
Metody 
i formy pracy
Praca z tekstem, dyskusja, praca indywidulana, praca w grupach
Pomoce dydaktyczne:
  • fragment eseju Olgi Tokarczuk Wiele światów w jednym miejscu,
  • fragment powieści Jerome D. Salingera Buszujący w zbożu

 

POLECAMY

Przebieg lekcji
 

Część wprowadzająca

Zastanów się i porozmawiaj z innymi uczniami w klasie, co Was łączy z Waszymi rodzicami, dziadkami, a co Was dzieli? Wnioski przedyskutujcie na forum klasy.

Część właściwa

P...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI