Co zrobić, kiedy baba z wozu... wiosny nie czyni? Porozmawiajmy o przysłowiach i związkach frazeologicznych

Polski w praktyce Otwarty dostęp

Osiemnaście lat pracy przy tablicy w zawodzie polonisty pokazało mi, że są uczniowie i uczennice, którzy uwielbiają czytać, powiększając przez to swój zasób słownictwa, przyswajając niemalże podświadomie złożone konstrukcje składniowe, zapamiętując jednocześnie pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi. W moich klasach obecni są również uczniowie i uczennice, którzy stronią od książek, teksty omawiane na języku polskim postrzegają często za niezrozumiałe i tym samym nieatrakcyjne. Dlatego kiedy zaczynam zajęcia mające na celu rozwijanie bogactwa leksykalnego, proponuję młodzieży między innymi lekcję z przysłowiami i związkami frazeologicznymi, które poznali podczas pracy z lekturami szkolnymi. Ich znajomość jest niezwykle istotna nie tylko podczas egzaminu ósmoklasisty, bogaty zasób słownictwa przydaje się bowiem również w codziennym życiu – znajomość przysłów i związków frazeologicznych pomaga unikać błędów wynikających z braku zrozumienia znaczenia danego wyrażenia. Ze wzruszeniem wspominam ćwiczenie, w którym moi podopieczni mieli za zadanie połączyć karteczki z częściami przysłów, aby tworzyły poprawną całość i połączyli część A: „Uderz w stół...” z częścią B: „...a głupiemu radość” i z wielkim zapałem uzasadniali wybór części B. Dzięki możliwości zmiany kombinacji udało się odszukać właściwe połączenie i uczyć na błędach, by kształtować ich kompetencje leksykalne i językowe. 

Czas trwania 45 minut
Cele lekcji: Dowiem się, co to jest przysłowie i związek frazeologiczny, by korzystać z przysłów i związków frazeologicznych w codziennych sytuacjach komunikacyjnych ze zrozumieniem
Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU
 • wyjaśniam, na czym polega różnica pomiędzy przysłowiem a związkiem frazeologicznym,
 • wyjaśniam znaczenie przysłów i związków frazeologicznych
Pytanie kluczowe: Kiedy suma znaczeń pojedynczych wyrazów nie równa się znaczeniu całego wyrażenia?
Metody
 • burza mózgów
 • dyskusja
 • pogadanka
Formy pracy
 • praca w parach
 • praca w grupach
Podstawa programowa: 
 • II 2.4–5
 • IV 3–5
Formy pracy Słowniki języka polskiego (jeden na grupę)


Przebieg zajęć

Wstęp:

POLECAM...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI