Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

5 listopada 2019

NR 33 (Listopad 2019)

Symboliczny wymiar pewnej niezwykłej podróży – Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

206

Projekt edukacyjny realizowany w ramach zajęć języka polskiego w szkole podstawowej

Projekt to jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji. Wspaniale sprawdza się i przynosi oczekiwane efekty w pracy pozalekcyjnej z uczniami, kiedy nie ograniczają nauczyciela i uczniów sztywne ramy czasowe trwania jednostki lekcyjnej. Dobry projekt to taki, który wiąże sensowną działalność praktyczną z pracą umysłową. Metoda projektu łączy dydaktykę z wychowaniem, prowadzi do pomnożenia wiedzy uczniów i ukształtowania ich postaw. 

Projekt Symboliczny wymiar pewnej niezwykłej podróży oparty będzie na przygodach Małego Księcia, bohatera książki Antoine’a de Saint–Exupéry’ego. Wynikiem pracy nad projektem będzie stworzenie mapy podróży tejże postaci. Na każdej z planet, która będzie efektem finalnym pracy uczniów nad projektem, powinny znaleźć się informacje dotyczące mieszkańca, jego zachowania i symboliki, jaką autor próbuje nam przekazać. Uczniowie powinni też sformułować wnioski płynące z wykonania zadań 5. i 6., mianowicie, co w życiu powinno być istotne. Realizacja projektu nie powinna przekroczyć terminu 2 tygodni. Zadania zostały tak skonstruowane, by wykorzystywały indywidualne potrzeby, umiejętności, zdolności i zainteresowania uczniów.


Instrukcja dla nauczyciela:

  • Podział klasy na sześć grup. 
  • Wyjaśnienie znaczenia terminów symbol i alegoria. Wskazanie na różnice między tymi terminami (zgodnie z kartą informacyjną dla ucznia) (załącznik 1.). Rozdanie każdemu uczniowi karty informacyjnej.
  • Poinformowanie uczniów o ich samodzielnej pracy metodą projektu edukacyjnego. Wskazanie zasad pracy metodą projektu, rozdanie grupom spisanych zasad i podpisanie ich jako kontraktu (załącznik 2.).
  • Przekazanie grupom tematu projektu i jego celów.
  • Losowanie przez grupy planet (każda grupa wylosowuje jedną planetę). Dla uatrakcyjnienia losowanie może odbyć się za pomocą zasobów...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy