Scenariusz lekcji rozwijającej umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnej za pomocą metody world café

Polski w praktyce
Temat lekcji  Niedoskonałość sposobem na życie, czyli portret rodziny w wybranych utworach literackich
Cel lekcji  Powtórzę treść wybranych lektur i będę doskonalić umiejętność tworzenia wypowiedzi zgodnie z zasadami części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Czas trwania  2 jednostki lekcyjne
Kryteria nauczania
 • przedstawiam zasady panujące w rodzinach przedstawionych w wybranych dziełach literackich,
 • doskonalę umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnej zgodnie z kryteriami
Formy pracy
 • w parach,
 • w grupach
Metody
 • world café


Przebieg lekcji

Wstęp
Wyjaśnij uczniom, że lekcja będzie miała charakter powtórzeniowy. Zapytaj ich, jaki wspólny motyw może łączyć następujące lektury:

POLECAMY

 • Skąpiec, Molier,
 • Chłopi (t. 1: Jesień), Władysław Reymont,
 • Moralność pani Dulskiej, Gabriela Zapolska.

Uczniowie dyskutują w parach, następnie chętni przedstawiają swoje pomysły, uzasadniając wybór motywu łączącego wszystkie wymienione lektury. Kieruj dyskusją. Po informacji od uczniów, że wybrane utwory łączy m.in. motyw rodziny, podaj uczniom temat lekcji i jej cel.  

Część zasadnicza
Zaproś młodzież do dyskusji metodą „kawiarnianej atmosfery” – world café. Ustawcie wspólnie ławki, tak aby były połączone w trzy kawiarniane stoliki. Na każdym stoliku rozłóżcie: flamastry, duży arkusz papieru, z którego powstanie plakat, oraz kartkę z pytaniem, na które należy udzielić odpowiedzi ustalonej w czasie dyskusji. Podziel uczniów na trzy grupy (stoliki).
Każda grupa wybiera sekretarza, który podczas pracy pozostaje przy swoim stoliku do końca dyskusji i notuje wypowiedzi zmieniających się co 5 minut uczestników. Po wybraniu sekretarza wyjaśnij uczniom, że każda z grup ma 5 minut, by przedyskutować odpowiedź na przydzielone pytanie, a jednocześnie uczniowie powinni podpowiadać sekretarzowi, który nie bierze udziału w dyskusji, co powinien zapisać na plakacie. Po 5 minutach dyskusja jest przerywana i młodzież przechodzi do kolejnego stolika zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sekretarz zostaje na miejscu i po zmianie jego zadaniem jest odczytanie refleksji zapisanych w trakcie pracy wcześniejszej grupy kolejnym uczestnikom dyskusji; ci, po zapoznaniu się z pytaniem, rozmawiają i udzielają odpowiedzi, które są zapisywane przez sekretarza. Sekretarz czyta kolejnej grupie refleksje wcześniejszych zespołów, aby zapisy się nie powtarzały, toteż z każdą zmianą miejsca przy stoliku poziom trudności podczas dyskusji rośnie, gdyż nie można powtarzać wcześniej przedstawionych refleksji. 

Stolik 1
Skąpiec, Molier

 • Jak wyglądają relacje między członkami rodziny Harpagona?  
 • Jakie zachowania i słowa wpływają negatywnie na atmosferę panującą w rodzinie? 
 • Dlaczego rodzinę Harpagona można nazwać dysfunkcyjną? 

Stolik 2
Chłopi (t. 1: Jesień), Władysław Reymont

 • Jak wyglądają relacje między członkami rodziny Macieja Boryny?  
 • Jakie zachowania i słowa wpływają negatywnie na atmosferę panującą w rodzinie? 
 • Dlaczego rodzinę Macieja Boryny można nazwać dysfunkcyjną? 

Stolik 3
Moralność pani Dulskiej, Gabriela Zapolska

 • Jak wyglądają relacje między członkami rodziny Dulskich?
 • Jakie zachowania i słowa wpływają negatywnie na atmosferę panującą w rodzinie?
 • Dlaczego rodzinę Dulskich można nazwać dysfunkcyjną? 

Po zakończeniu dyskusji, gdy uczniowie odwiedzą wszystkie trzy stoliki, sekretarze grup prezentują efekty pracy. Uczniowie zawieszają w widocznym miejscu plakaty i każdy sekretarz odczytuje r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy