Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

4 września 2020

NR 37 (Wrzesień 2020)

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Makbet z wykorzystaniem elementów edukacji filmowej

0 598
Typ szkoły Szkoła ponadpodstawowa, klasa II
Przedmiot Język polski, kształcenie literackie i kulturowe
Czas lekcji 45 minut
Epoka Renesans
Ścieżka edukacyjna Niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Temat lekcji Literacka wizytówka
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
 • odczytywania i analizowania tekstu literackiego;
 • krytycznego myślenia;
 • formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego;
 • przekładania sensu literalnego na język obrazów filmowych
Cele operacyjne Uczeń na lekcji:
 • rozpoznaje informacje prawdziwe i fałszywe;
 • korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie archaicznych słów;
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego (interpretuje słowa tekstu dramatycznego poprzez obraz);
 • formułuje sądy, które potrafi uzasadnić;
Uczeń po lekcji potrafi:
 • dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu;
 • wskazać słowa kluczowe w opisie konkretnej postaci;
 • wymienić najważniejsze wydarzenia;
 • omówić wybrane cechy lub wydarzenia związane z wybraną postacią;
Uczeń w czasie lekcji:
 • rozumie wartość dokonywanych przekładów intersemiotycznych;
 • opracowuje tekst renesansowy z wykorzystaniem elementów filmowych;
 • dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, ale również swoich kolegów i koleżanek z klasy
Metody i techniki dydaktyczne Zagadki filmowe, elementy lekcji odwróconej, burza mózgów, metoda niedokończonych zdań, feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy Burza mózgów, praca indywidualna
Środki i pomoce dydaktyczne
 • wizytówki filmowe
 • ankieta: Oceń swoją aktywność i zaangażowanie na zajęciach
 • tekst Makbeta W. Szekspira


Przebieg lekcji

Faza wstępna

POLECAMY

 • Faza wstępna lekcji zakłada przygotowanie przez uczniów minutowych wizytówek literackich bohaterów. Młodzi ludzie losują imię bohatera i na jego temat wyszukują dwie informacje prawdziwe. Przygotowywane etiudy zawierać mają jeszcze trzecią informację, zmyśloną.
 • Podczas pracy nad filmem uczniowie kierują się kryteriami:
  –    czas trwania filmu: około minuty;
  –    film zawiera trzy informacje, z czego dwie prawdziwe i jedną fałszywą;
  –    wymyślona informacja powinna zachowywać zasady prawdopodobieństwa.

Bardzo ważne jest, aby uczniowie nie dzielili się przed zajęciami tym, co wymyślili. Jednym z elementów toku zajęć jest zaskoczenie, skłonienie do zastanowienia się nad prawdziwością wiadomości (trening umiejętności związanych z krytycznym myśl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy