Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu Dziady część III z wykorzystaniem platformy genial.ly

Polski w praktyce
Typ szkoły, klasa Szkoła ponadpodstawowa/klasa II
Przedmiot Język polski, kształcenie literackie i kulturowe
Czas lekcji 90 minut
Epoka romantyzm
Ścieżka edukacyjna Niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Temat lekcji Literacki pokój zagadek
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
 • odczytywania i analizowania tekstu literackiego;
 • formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego;
 • odnajdywania i interpretowania pojawiających się obrazów i motywów literackich;
 • wyszukiwania informacji w różnych źródłach
Cele operacyjne

Uczeń na lekcji:

POLECAMY

 • korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie archaicznych słów;
 • wskazuje w tekście różnorodne środki wyrazu artystycznego;
 • formułuje sądy, które potrafi uzasadnić

Uczeń po lekcji potrafi:

 • dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu;
 • wskazać słowa i obrazy kluczowe dla interpretacji tekstu;
 • wymienić cechy gatunkowe dramatu romantycznego

Uczeń w czasie lekcji:

 • rozumie wartość dokonywanych przekładów intersemiotycznych;
 • opracowuje tekst romantyczny z wykorzystaniem nowych technologii;
 • dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, ale również swoich kolegów i koleżanek z klasy
Metody i techniki
dydaktyczne
Burza mózgów, pokój zagadek, feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy Burza mózgów, praca indywidualna, praca zespołowa
Środki i pomoce
dydaktyczne
 • platforma genial.ly,
 • ankieta: Oceń swoją aktywność i zaangażowanie na zajęciach,
 • różne źródła wiedzy, w tym internetowe


Przebieg lekcji:

Faza wstępna

 • Jako rozpoczęcie zajęć przewidziane zostało losowanie, w ramach którego uczniowie łączą się w pięć zespołów, pracujących nad osobnymi zagadnieniami.
 • Następnie prowadzący przedstawia obszary, nad którymi pracować będą zespoły. Przykładowe zakresy tematyczne mogą dotyczyć:
  –     podłoża historycznego utworu;
  –     kompozycji dramatu romantycznego;
  –     motywacji działań głównego bohatera;
  –     najważniejszych wątków występujących w dramacie;
  ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy