Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

30 czerwca 2021

NR 42 (Lipiec 2021)

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej „Legendy o pannie Piotrkowskiej” z wykorzystaniem elementów edukacji medialnej

0 461

Temat lekcji

POLECAMY

O pannie Piotrkowskiej
Ścieżka edukacyjna niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Czas trwania 90 minut
Typ szkoły podstawowa
Przedmiot język polski, kształcenie literackie i kulturowe
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
 • odczytywania i analizowania tekstu literackiego,
 • krytycznego myślenia,
 • formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego,
 • przekładania tworzywa literackiego na słuchowisko radiowe.
Cele operacyjne  

Uczeń na lekcji:

 • rozpoznaje informacje prawdziwe i fałszywe,
 • korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie archaicznych słów,
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego (interpretuje słowa tekstu epickiego, tworząc na ich podstawie nagranie radiowe),
 • formułuje sądy, które potrafi uzasadnić.

Uczeń po lekcji potrafi:

 • dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu,
 • wskazać słowa kluczowe w fabule legendy,
 • wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w tekście literackim,
 • omówić wybrane elementy topograficzne występujące w legendzie, odnajdując je na współczesnej mapie miasta.

Uczeń w czasie lekcji:

 • rozumie wartość dokonywanych przekładów intersemiotycznych,
 • opracowuje tekst legendy z wykorzystaniem elementów medialnych,
 • dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, lecz także swoich kolegów i koleżanek z klasy.
Metody i techniki dydaktyczne elementy pracy metodą projektu, burza mózgów, feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy burza mózgów, praca indywidualna
Środki i pomoce dydaktyczne  
 • mapa Polski „Legendowa mapa Polski”,
 • plan miasta Łodzi,
 • ankieta: Oceń swoją aktywność i zaangażowanie na zajęciach,
 • tekst „Legendy o pannie Piotrowskiej”

Przebieg lekcji

Faza wstępna

 • Faza wstępna lekcji zakłada przypomnienie sobie przez uczniów najważniejszych informacji związanych z legendą jako gatunkiem literackim. Podczas burzy mózgów najważniejsze informacje zapisywane są na tablicy.
 • Prowadzący zajęcia prezentuje zespołowi klasowemu „Legendową mapę Polski”. Prosi, by chętni uczniowie wskazali postaci, które rozpoznają. Grupa wspólnie zastanawia się, czy zna opowieści związane ze wskazanymi bohaterami, czy tylko kojarzy same postaci. Nauczyciel prosi o odnalezienie postaci związanej z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy