Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

13 maja 2021

NR 41 (Maj 2021)

Scenariusz lekcji języka polskiego do utworu Lalka z wykorzystaniem elementów krytycznego myślenia i retoryki

0 894

Typ szkoły 

POLECAMY

Szkoła ponadpodstawowa, klasa II

Przedmiot

Język polski (kształcenie literackie i kulturowe)
Czas lekcji 90 minut
Epoka  Pozytywizm
Ścieżka edukacyjna Niestandardowe pomysły na to, jak czytać lekturę
Temat lekcji  Czy Wokulski był stalkerem?
Cele ogólne Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
• odczytywania i analizowania tekstu literackiego,
• elementy krytycznego myślenia,
• formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego
Cele operacyjne  

Uczeń na lekcji:
• rozpoznaje informacje prawdziwe i fałszywe,
• korzysta z przypisów i słownika, by poznać znaczenie archaicznych słów,
• formułuje sądy, które potrafi uzasadnić.

Uczeń po lekcji potrafi:
• dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu,
• wskazać słowa kluczowe w opisie konkretnej postaci,
• omówić wybrane cechy lub wydarzenia związane z wybraną postacią.

Uczeń po lekcji potrafi:
• wyszukać w dowolnych źródłach informacje związane z tematem,
• brać udział w debacie, podczas której prezentuje zajęte przez siebie stanowisko,
• dokonać konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, lecz także swoich kolegów 
    i koleżanek z klasy

Metody i techniki dydaktyczne Elementy myślenia krytycznego, debata, burza mózgów, metoda niedokończonych zdań, feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy Burza mózgów, praca indywidualna, debata
Środki i pomoce dydaktyczne   • ankieta: Moja aktywność na zajęciach,
• tekst Lalki B. Prusa

Przebieg lekcji

Faza wstępna

  • Faza wstępna lekcji zakłada przeprowadzenie przez uczniów burzy mózgów i odpowiedzenie na pytanie, kim jest Stanisław Wokulski. Odpowiedzi są zamieszczane są na tablicy w formie „słoneczka”. W trakcie realizacji tego kroku warto zwrócić uwagę na to, że bohater pełnił różne role społeczne, zależnie od tego, z jaką inną postacią wchodził w relacje. Może się to okazać kluczowe dla dalszego przebiegu zajęć.
  • W ramach pracy indywidualnej młodzi ludzie wyszukują w różnych źródłach znaczenie słowa: „stalker”. Najważniejsze ze swojego punktu widzenia informacje zapisują w formie mapy myśli. W ramach dalszej części tego zadania uczniowie są dobierani w pary, porównują i omawiają efekty swojej wcześniejszej pracy. Wybierają elementy, które powtarzają się w obu mapach, by następnie przejść do czwórek (połączonych z dwóch par) i po raz kolejny dokonać porównania. Efekty tego ostatniego są prezentowane na forum klasowym.

Faza realizacyjna

  • W odniesieniu do informacji zdobytych w poprzednim ćwiczeniu, młodzi ludzie poszukują w treści powieści fragmenty, które mogłyby stanowić potwierdzenie tego, że Wokulski był stalkerem. Na tym etapie jest to praca indywidualna.
  • Młodzi ludzie losują stanowisko, jakie przyjdzie im zająć (albo oskarżają Wokulskiego, twierdząc, że przejawiał zachowania psychopatyczne, albo go bronią, tłumacząc czasami i wychowaniem).
  • Klasa wspólnie ustala zasady, na których odbędzie się dyskusja. Warto w tym momencie przypomnieć najważniejsze, podstawowe zasady, m.in. te związane z tworzeniem argumentów ad personam (a właściwie ich nie tworzeniem) oraz kulturą słowa. Warto również wyznaczyć maksymalny czas, w którym przedstawiany będzie pojedynczy argument (dla porządku wypowiedzi), oraz to, że grupy przemawiają naprzemiennie.
  • Wytypowane w zespołach osoby podejmują się zaprezentowania przygotowanych wspólnie argumentów. Warto zwrócić uwagę na to, by adw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy