Przysłówku, „wykręć się” – lekcja powtórzeniowa. Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Polski w praktyce
Grupa wiekowa Klasy V–VII szkoły podstawowej
Czas trwania Dwie godziny lekcyjne
Co będzie potrzebne?
 • tablica interaktywna/rzutnik,
 • karty pracy (załączniki 1. i 2.)
Kryteria sukcesu/kryteria nauczania/NaCoBeZU
 • Wiem, czym jest przysłówek.
 • Wiem, na jakie odpowiada pytania.
 • Znam zasady stopniowania przysłówków
Metody pracy
 • pogadanka,
 • gry interaktywne (platforma Wordwall)
Formy pracy
 • indywidualna,
 • w parach
Cele kształcenia wynikające z podstawy programowej
 • Kształcenie językowe:
 • Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (przysłówek) i określa ich funkcje w tekście (II.1.1).
 • Poprawnie stopniuje przysłówki (II.1.7)


Faza wstępna – przygotowanie do zajęć:

Uczniowie znają już zasady stopniowania przysłówków. Teraz warto utrwalić zdobytą wiedzę, wykorzystując m.in. narzędzia TIK.

POLECAMY

Instrukcja dla nauczyciela do uruchomienia interaktywnego zadania:
Na początku należy wejść na stronę www.wordwall.net.
 

 

Następnie trzeba kliknąć w napis „społeczność” (u góry). Gdy wyświetli się prostokąt z opcją wpisywania fraz, należy wpisać „stopniowanie przysłówków”. 

Po kliknięciu w lupkę wyświetlą się różne interaktywne zadania. Trzeba kliknąć w pierwsze po lewej stronie. To ruletka, którą nauczyciel może wyświetlić na tablicy interaktywnej lub na rzutniku. Jeśli będzie to tablica, uczniowie samodzielnie podejdą do niej i za pomocą dotyku uruchomią ruletkę, jeśli natomiast będzie to rzutnik, muszą podejść do komputera i operować myszką.
 

 

Przebieg lekcji:

Opcja 1:
Po uruchomieniu zagadnienia należy poprosić uczniów, by dobrali się w pary. Następnie uczniowie przygotowują w zeszycie tabelkę, składającą się z trzech części (stopnień równy, wyższy i najwyższy). Gdy uczniowie są już gotowi, jedna osoba z pary podchodzi do tablicy i „wykręca” przysłówek. Następnie wraca do ławki i razem z kolegą/koleżanką wpisuje go do odpowiedniej tabelki, a następnie uzupełnia pozostałe dwie. Uczniowie powtarzają czynność w wyznaczonym przez nauczyciela czasie (20–25 minut), tak aby można b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy