Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

6 września 2021

NR 43 (Wrzesień 2021)

Powtórzenie wiadomości o wybranych lekturach obowiązkowych z wykorzystaniem elementów dramy
Scenariusz lekcji języka polskiego

0 514
Dla kogo Dla uczniów szkoły podstawowej
Czas trwania  45 minut
Cele ogólne  Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
• odczytywania i analizowania tekstu literackiego,
• formułowania własnych sądów dotyczących bohaterów literackich i motywów ich postępowania,
• uzasadniania własnej opinii w odniesieniu do tekstu lektury,
• przekładania języka postaci literalnego na język współczesnych nastolatków
Cele operacyjne Uczeń/uczennica na lekcji:
• wyszukuje zwroty i sformułowania mogące scharakteryzować wskazaną postać,
• dokonuje przekładu języka tekstu literackiego na współczesną polszczyznę (dostosowując przekaz do sytuacji),
• formułuje sądy, które potrafi uzasadnić.
Uczeń/uczennica po lekcji potrafi:
•  dokonać analizy i interpretacji zachowania wskazanego bohatera,
• wskazać cechy kluczowe dla wybranej postaci oraz przedstawić wybrane zwroty, którymi wskazany bohater się posługuje.
Uczeń/uczennica w czasie lekcji:
• rozumie wartość dokonywanych przekładów językowych,
• opracowuje dialogi pomiędzy wskazanymi postaciami, wplatając słownictwo młodzieżowe,
• dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, ale również swoich kolegów i koleżanek z klasy 
Metody i techniki dydaktyczne • burza mózgów, 
• elementy dramy,
• feedback (elementy oceniania kształtującego)
Formy pracy • indywidualna,
• w parach,
• grupowa
Środki i pomoce dydaktyczne  • fragmenty wybranych lektur obowiązkowych,
• ankieta: moja aktywność na zajęciach

Przebieg zajęć

Faza wstępna

POLECAMY

  • Uczniowie, w ramach burzy mózgów, przypominają, jakie lektury obowiązkowe były omawiane w szkole podstawowej (ze szczególnym uwzględnieniem tekstów przywoływanych w klasach VII–VIII). 
  • Tytuły (wraz z autorami) oraz postaci są zapisywane na tablicy w formie mapy myśli lub „słoneczka”, tak aby łatwo można było dotrzeć do najważniejszych informacji potrzebnych w dalszychkrokach.
  • Klasa zostaje podzielona na zespoły. Zadaniem każdej z grup będzie przygotowanie i odegranie krótkiego dialogu pomiędzy postaciami lektury, która przypadnie im w drodze losowania. 

Ważne jest, by grupy nie dzieliły się między sobą przydzielonymi/wylosowanymi tytułami. Odgadnięcie będzie stanowiło dodatkowe zadanie dla pozostałych.

Faza realizacyjna

  • Uczniowie, w parach lub grupach, opracowują dialog pomiędzy bohaterami wylosowanej lektury obowiązkowej. W swojej pracy mogą się wspomagać, sięgając po tekst utworu. Ważne jest również, by dostosowali wypowiedzi postaci zarówno do ich charakterów, jak i ustalonych kryteriów.
  • Po upływie określonego czasu następuje prezentacja poszczególnych konwersacji. Zadaniem pozostałych uczniów jest ustalenie, którzy bohaterowie ze sobą rozmawiają. 

Ważne, aby zarówno zespół, jak i odgadujący potrafili uzasadnić swoje...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy