Powtórzenie wiadomości o wybranych lekturach obowiązkowych z wykorzystaniem elementów dramy

Scenariusz lekcji języka polskiego

Polski w praktyce
Dla kogo Dla uczniów szkoły podstawowej
Czas trwania  45 minut
Cele ogólne  Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
• odczytywania i analizowania tekstu literackiego,
• formułowania własnych sądów dotyczących bohaterów literackich i motywów ich postępowania,
• uzasadniania własnej opinii w odniesieniu do tekstu lektury,
• przekładania języka postaci literalnego na język współczesnych nastolatków
Cele operacyjne Uczeń/uczennica na lekcji:
• wyszukuje zwroty i sformułowania mogące scharakteryzować...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI