Dołącz do czytelników
Brak wyników

Polski w praktyce

12 września 2018

NR 26 (Wrzesień 2018)

Ocenić, by docenić
Nauczycielskie dylematy w centrum gorących dyskusji o edukacji

0 729

Zarówno temat ocen, jak i zdolności dziecka to popularne wątki najgorętszych dyskusji o edukacji, które przetaczają się ostatnio przez portale społecznościowe i nauczycielskie kanały medialne. Zwolennicy konserwatywnej szkoły bronią ocen jak niepodległości, postępowcy chcieliby szkoły bez ocen, które według nich ograniczają potencjał uczniów i odbierają im motywację do nauki.

W słynnym manifeście zatytułowanym Zamiana paradygmatu edukacji Ken Robinson krytykuje ocenianie uczniów i wymagania, jakie im stawia w związku z tym współczesna szkoła, twierdząc, że dorośli próbują formatować młode umysły oraz odbierają im kreatywność i samodzielność myślenia. Niewątpliwie ocenianie jest jedną z najważniejszych przyczyn utraty radości w przyswajaniu wiedzy i niechęci chodzenia do szkoły. O ile małe dzieci tak chętnie idą do pierwszej klasy, niosąc dumnie swoje tornistry, o tyle uczniowie wyższych klas podstawówki i szkół ponadpodstawowych bardzo często wyrażają niechęć do uczestnictwa w zajęciach, a w wielu placówkach ogromnym problemem jest niska frekwencja i brak motywacji do nauki. Nic dziwnego. Stawianie ocen zbyt często, karanie ocenami, porównywanie uczniów przez pryzmat ocen, niejasne kryteria oceny to zjawiska, które zniechęcają nawet najbardziej zdolnych. Nauczyciele zresztą skarżą się nieraz, że z kolei uczniowie bez obietnicy oceny nie wykonają żadnej poleconej im pracy. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych bierze pod uwagę wszystkie aspekty, przed jakimi staje nauczyciel zobowiązany do oceny ucznia. Nie daje wprawdzie możliwości zbyt radykalnego podejścia do ocen, np. aby z nich zrezygnować lub stosować inną skalę niż od 1 do 6, jednak daje możliwość (obowiązek w edukacji wczesnoszkolnej) śródrocznego oceniania opisowego, a wręcz niektóre zapisy wskazują, że nauczyciel nie powinien ograniczać się do przyznawania samych not. Przykładowo kluczowy § 12 wskazuje na cele i funkcje oceniania bieżącego: „Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć”.
I tu szkoła powinna już rozstrzygnąć szczegóły: Jak za pomocą oceny wskazać, co uczeń robi dobrze i jak powiadamiać go, że powinien obrać odpowiednią strategię uczenia się? O ile łatwo o informację: umiesz – nie umiesz, o tyle odpowiedzi na pytanie o to, jak się uczyć bardziej efektywnie, już nie są łatwe. Nauczyciele skarżą się na to, że będą musieli zbyt długo siedzieć nad klasówkami, aby każdą z nich osobno opisać. Nie ma na to rady. 

POLECAMY

Można budować systemy komunikacji z uczniami za pomocą tabelek, ikonek, symboli, jednak informacja zwrotna musi być przecież konkretna. Niezłym pomysłem jest zaczerpnięcie inspiracji z technik uczenia się. Na przykład wywieszamy na ścianie tablicę, na której opisane i narysowane są różne sposoby uczenia się i utrwalania materiału. Potem często o nich rozmawiamy z uczniami, robimy warsztaty o tym, jak się uczyć efektywnie, a przy ocenianiu odwołujemy się do tablic i krótko komunikujemy treści na nich zapisane, np.: „Przeczytaj tekst głośno dwa razy w domu”, „Powtórz tabliczkę mnożenia” itd. Ta technika jest doraźna – tablice powinny być dostosowane do przedmiotu i trzeba je często zmieniać, dostosowując do treści z podstawy. Jednak to bardzo skuteczna metoda. 

Wydaje się również, że wprowadzenie niektórych elementów oceniania kształtującego, np. określanie celów lekcji, zasady: „Na co będę zwracał uwagę, gdy będę cię oceniać”, oraz informacji zwrotnej może być kluczem do zbudowania prostej metody na ocenianie. Szkoda tylko, że zbyt rozbudowane systemy oceniania kształtującego, wdrażane na szkoleniach rad pedagogicznych, zniechęcają nauczycieli do tej metody. 
Niektóre szkoły poszukują dopełnienia do noty i wprowadzają – na przykład – systemy procentowe. Oprócz oceny uczeń otrzymuje informację, jaki to procent wiedzy i umiejętności, jakie posiadł: przy ocenie „2” ma znaczenie, czy umiem na 38% czy na 49%. Na koniec półrocza wystawiają z tego ocenę końcową w postaci noty 1–6. Dzięki temu uczniowie szacują stopień przyswojonego materiału. 

Efekt końcowy czy zdolności? 

Szkoły zobowiązane do wypracowania systemu oceniania stają przed jeszcze jednym dylematem: Co i jak oceniać? Czy oceniamy wszystko, czy tylko niektóre prace? A jeśli tak, to jak inaczej motywować uczniów do pracy – zwłaszcza tych starszych, którzy przyzwyczajeni są do ocen i bez noty nie zrobią żadnego zadania? Problem przedmiotu oceny jest o wiele szerszy i dotyczy indywidualnych cech człowieka. Rozporządzenie MEN wprost to artykułuje w paragrafach dotyczących przedmiotów artystycznych, wychowania fizycznego i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w których wskazuje na zauważenie wkładu pracy, a nie zdolności. Co oceniać na pozostałych przedmiotach: efekt końcowy czy zdolności i predyspozycje? Wkład pracy i sumienność czy wyłącznie właściwie wykonane zadanie? Jeśli celem oceny jest informacja, jak oceniono by zadanie na egzaminie zewnętrznym, nauczyciel powinien brać pod uwagę wyłącznie efekt końcowy, wręcz oparty na systemie zero-jedynkowym. Jeśli jednak jest ambitny i uczy „do życia”, a nie „do testu”, powinien obserwować cały proces przyswajania nowej wiedzy i umiejętności oraz działania ucznia. Wówczas liczą się również takie predyspozycje, jak na przykład umiejętności analityczne i syntetyczne, myślenie krytyczne, budowanie strategii, kreatywności, umiejętność wyboru, selekcji materiału, umiejętność pracy w grupie, umiejętność budowania celów, zdolności przywódcze itd. 
Przy takiej filozofii oceniania pracodawcy byliby niezwykle wdzięczni nauczycielom, jednak czy testy potwierdziłyby wysokie noty uczniów, którzy otrzymaliby je za umiejętności społeczne? Może zresztą nie należy przy ocenianiu bieżącym za każdym razem odnosić się do egzaminu zewnętrznego. Stosując NACOBEZU, nauczyciel jasno tłumaczy i ustala z klasą, co będzie oceniał, np. raz za cel może postawić stan przygotowania do egzaminu, a innym razem umiejętność pracy w grupie. Wówczas na ocenę końcową składa się zarówno wartość prac z wiedzy, jak i umiejętności „miękkie”, co może wpływać bardzo motywująco na uczniów, którzy nie zawsze są orłami z danego przedmiotu. Tu jednak mają szansę nadrobić znakomitą prezentacją przygotowaną dla kolegów lub predyspozycjami organizacyjnymi, gdy kierują zespołem projektowym. 

Jak jest to cenne dla późniejszego życia, warto zobrazować anegdotą o zespole powołanym w jednej firmie do stworzenia i sprzedania nowego produktu. Grupa liczyła osiem osób. Gdy sześcioro męczyło się wspólnie nad pomysłem, wpadł siódmy spóźniony 
i z błyskiem obmyślił prototyp, ideę produktu, czym zainspirował pozostałych. Niestety nie był przygotowany na krytykę jednego ze sceptycznych członków zespołu, ale dzięki temu dwaj pozostali udoskonalili projekt i nadali mu konkretny kształt. Trzeba to było jeszcze mozolnie przeliczyć, dokonać żmudnych analiz i porównań, na co inspirator nie miał już cierpliwości. Na koniec najbardziej spóźniony wpadł, zapytał, co mają i kto to sprzeda. Wiadomo było, że choć nic jeszcze nie zrobił, to ma taki dar przekonywania, że tylko on może zaprezentować produkt kontrahentom, a ostatni z ośmiorga, który dotąd w ogóle się nie odezwał,powiedział, że pójdzie wynegocjować z nimi najlepszą cenę… Wszyscy wiedzieli dobrze, że w tym jest najlepszy. Kto więc stworzył efekt końcowy? Jak ich pracę oceniłby nauczyciel?

To typowo projektowe zadanie – tak rzadko wykorzystywane jako metoda pracy z uczniami na lekcji – jest jednym z najpopularniejszych sposobów działania w życiu zawodowym. Współcześnie ludzie przede wszystkim muszą ze sobą w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy