Czy niepełnosprawność fizyczna może być przeszkodą w realizowaniu marzeń? Scenariusz lekcji języka polskiego

Polski w praktyce
Wskazówka Scenariusz warto zrealizować po omówieniu noweli pt. Katarynka B. Prusa 
Dla kogo Uczniowie kl. VI–VIII szkoły podstawowej
Czas trwania 90 minut
Cele Uczeń:
 • uczy się wyrozumiałości i postawy empatycznej,
 • wie, czym jest niepełnosprawność intelektualna i fizyczna,
 • rozumie problemy życia codziennego osób z niepełnosprawnością fizyczną,
 • zna sposoby pomocy osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich
Pomoce dydaktyczne
 • film krótkometrażowy Scarlet (2:50),
 • film krótkometrażowy Este corto debería ponerlo en todas las escuelas del mundo (8:33),
 • film krótkometrażowy Cyrk motyli (22:36),
 • karty pracy,
 • białe kartki A4
Metody i formy pracy Pogadanka, dyskusja, praca indywidualna, praca w grupach


Przebieg lekcji

 • Na początku porozmawiaj z uczniami na temat niepełnosprawności. Zapytaj, co wiedzą na ten temat, czy znają kogoś, kto jest niepełnosprawny, czy oglądali jakiś film na ten temat, lub odwołaj się do treści noweli pt. Katarynka B. Prusa. Po rozmowie zapoznaj uczniów z rodzajami niepełnosprawności. Możesz wyświetlić te informacje na tablicy podczas lekcji stacjonarnej lub zdalnej.
   
Rodzaje niepełnosprawności
Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność ruchowa
To szerokie spektrum wrodzonych lub bardzo wcześnie nabytych nieodwracalnych zaburzeń rozwojowych przejawiających się znacznym obniżeniem sprawności umysłowej i funkcji intelektualnych. Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie złożone, o niejednorodnych objawach i zróżnicowanym stopniu nasilenia oraz trudnej do przewidzenia dynamice1. To stan człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Zazwyczaj jest to związane z różnorakimi uszkodzeniami kończyn2.

 

POLECAMY

 • Wyświetl uczniom film krótkometrażowy pt. Scarlett. Film znajdziesz pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=JOWiPx5VRUU&t=6s [dostęp: 25.11.2020].
  Film opowiada historię dziewczynki, która nie ma nogi. Jest nieszczęśliwa, marzy o tym, by tańczyć. Otrzymuje w prezencie kończynę, dzięki czemu jej marzenie się spełnia.

Załącznik 1.

 

 • Po obejrzeniu filmu zapytaj uczniów o ich wrażenia i przemyślenia, a następnie poproś o opowiedzenie fabuły. Po rozmowie zapytaj, jakie przeszkody dnia codziennego spotykają osoby niepełnosprawne ruchowo. Odpowiedzi zapisz na tablicy (np. brak podjazdów, brak windy do mieszkań, za wysokie blaty w domowych kuchniach lub półki w sklepach, niedostosowana infrastruktura, np. nierówne chodniki, wysokie krawężniki itd.).
 • Zapytaj uczniów, co uszczęśliwiło dziewczynkę w filmie? (otrzymanie protezy)
 • Co się wydarzyło w jej życiu po otrzymaniu protezy? (spełniła swoje marzenia, zaczęła tańczyć)
 • Co należy zrobić, by osoba niepełnosprawna fizycznie nie czuła się gorsza i mogła spełniać marzenia? (zapytać o pomoc, zabrać na spacer, zaprowadzić na boisko – taka osoba może grać lub tańczyć)
 • Teraz włącz uczniom kolejny film: Este corto debería ponerlo en todas las escuelas del mundo. Film znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=k5t75efXObU&t=403s [dostęp: 25.11.2020].
  Film przedstawia chłopca poruszającego się na wózku inwalidzkim. Bardzo chce bawić się z innymi dziećmi na placu zabaw i grać w piłkę. Dzieci się z niego śmieją. Sympatia koleżanki i determinacja chłopca powodują, że wstaje on z wózka. Inne dzieci w końcu okazują mu pomoc.

Załącznik 2.

 

 • Zapytaj uczniów, jakie elementy łączą oba filmy. (motyw niepełnosprawności, ale też wiara w drugiego człowieka, siła przyjaźni)
 • Zapytaj uczniów, co jest potrzebne, by osoba niepełnosprawna fizycznie mogła żyć, czując się...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy