Autor: Matylda Pachowicz

Magister pedagogiki specjalnej, ukończyła studia doktoranckie na WSE UAM w Poznaniu, nauczyciel akademicki. Laureatka nagród naukowych (m.in. Stowarzyszenia Otwartej Rzeczpospolitej w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za prace magisterska) i fotograficznych (m.in. prestiżowej nagrody Dla Młodego Talentu w kategorii Dokument w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Nikon Photo Contest International 2004-2005). Zaangażowana w działania społeczne (m.in. autorka fotografii do kalendarza Młodych Amazonek 2009 – w ramach ogólnopolskiego projektu Niejedna z jedna).
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Drogowskazy na drodze do szczęścia i samorealizacji

Od zarania dziejów ludzie poszukują odpowiedzi na pytania o charakterze egzystencjalnym. Filozofowie, psycholodzy, socjolodzy i pedagodzy udzielają różnych odpowiedzi na te pytania. Dla osób o hedonistycznym nastawieniu miarą jakości życia jest bilans emocjonalnych doznań oraz uczucie satysfakcji. Natomiast zwolennicy eudajmonistycznej teorii o normatywnym charakterze za miarę szczęśliwego życia uważają: rozwój osobisty, autonomię, pozytywne relacje z innymi, zdolność kształtowania swojego otoczenia oraz poczucie celowości i wartości własnego życia (Ryff, 1989; za: Czapiński, 2005, s. 15).

Czytaj więcej

Czy teatr jest jeszcze dzisiaj potrzebny?

Charakterystyczne dla naszych czasów jest rozprzestrzenianie się kultury masowej. Uprzemysłowienie pociąga za sobą masową konsumpcję i rozrywkę. Wytwarzany powszechnie kicz stanowi integralną część systemu produkcyjnego, musi więc przynosić określone dochody, utrzymać i rozszerzać rynki zbytu.

Czytaj więcej