Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Krzysztof Uniłowski

Historyk i krytyk literacki. Pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Współredaguje czasopisma „FA-art” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. Autor kilku książek, ostatnio opublikował tom Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury (2013). 

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz