Jak oswoić Obcego na mojej kanapie?

Lekcja języka polskiego jako obcego dla uczniów różnojęzycznych z wykorzystaniem fragmentów filmu dokumentalnego Grzegorza Brzozowskiego

Film
Dla kogo?  Dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, w których uczą się osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym lub pierwszym
Czas realizacji
 • budowanie świadomości językowej i kulturowej, 
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych, 
 • dla osób uczących się języka polskiego jako obcego/drugiego: rozwijanie sprawności słuchania, mówienia i pisania oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
Cele szczegółowe Uczeń/uczennica:
 • uważnie ogląda film,
 • wysuwa hipotezy co do dialogu w filmie,
 • analizuje sytuację komunikacyjną: powitania i poznawania się,
 • ćwiczy formuły grzecznościowe i gesty związane z witaniem i poznawaniem się,
 • utrwala słownictwo związane z piłką nożną,
 • doskonali umiejętność rozumienia ze słuchu,
 • poznaje podstawowe zwroty w innym języku,
 • pracuje w grupie,
 • integruje się w środowisku różnojęzycznym,
 • wyszukuje informacje w internecie
Metody i techniki dydaktyczne 
 • pokaz filmu (metoda eksponująca),
 • metoda ćwiczeniowo-praktyczna i metoda problemowa (poszukujące), 
 • metoda audiowizualna i komunikacyjna (w uczeniu się języka obcego)
Formy pracy  praca grupowa
Środki i pomoce dydaktyczne 

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Polonistyka"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI