Autor: Sławimir Broniarz

nauczyciel i działacz związkowy, od 1998 do chwili obecnej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, od lat uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej, jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych, aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego, zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych, w tym m.in. Pakt dla Edukacji, Edukacyjny Okrągły Stół, kampanię w obronie publicznej edukacji „Nie dajmy popsuć naszej szkoły”, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych, jest zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację oraz podnoszenia jakości kształcenia, w debacie publicznej broni polskich nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome „przywileje” tej grupy zawodowej, w środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie