Dołącz do nas

Czasopismo Polonistyka

Wyniki konkursu

Szanowni Państwo, miło nam ogłosić, że obrady jury Mistrzostw Języka Ojczystego „Między myślą a słowem” właśnie dobiegły końca!

Szanowni Państwo,

miło nam ogłosić, że obrady jury Mistrzostw Języka Ojczystego „Między myślą a słowem” właśnie dobiegły końca! Inicjatywę promowania umiejętności komunikacyjnych oraz kształcenia w zakresie kultury języka polskiego wsparli prof. Halina Zgółkowa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Mariusz Szczygieł z Instytutu Reportażu, Elżbieta Błachowicz - członek Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, program Mistrz Mowy Polskiej oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Kapituła Konkursu spośród ponad stu nadesłanych prac o najwyższym poziomie artystycznym wyłoniła dziesięć utworów charakteryzujących się pierwszorzędną znajomością języka, literatury oraz kultury polskiej. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się drugi z tematów konkursowych – „Opowiadania to niewielkie okienka do innych światów, innych umysłów i snów. To podróże, które pozwalają odwiedzić drugi koniec wszechświata i zdążyć wrócić na kolację. (N. Gaiman ze wstępu do zbioru opowiadań M jak Magia)” – wyjątkowo pobudzający wyobraźnię młodych pisarzy i skłaniający do kreatywnego posługiwania się mową ojczystą. Natomiast wszystkie realizacje docenione zostały za umiejętności językowe najwyższej próby, argumentację, kompozycję, kontekst wiedzy obowiązującej w ramach podstawy programowej oraz rozległość indywidualnych zainteresowań twórców.

W imieniu redakcji czasopisma „Polonistyka” oraz Patronów wydarzenia dziękujemy wszystkim utalentowanym twórcom za nadesłane prace. Informujemy także, że w trosce o ochronę danych osobowych z finalistami Mistrzostw Języka Polskiego „Między myślą a słowem” skontaktujemy się indywidualnie.

Z poważaniem, Kapituła Mistrzostw Języka Ojczystego „Między myślą a słowem”

Redaktor Naczelna Czasopisma „Polonistyka”

Podstawowy

Człowiek w świecie interdyscyplinarnym, czyli o uczeniu się i rozwoju w połączeniach

Nauczyciele i nauczycielki, musimy pogodzić się z faktem, że w XXI wieku w przeszłość odchodzi – czy chcemy tego, czy nie – styl nauczania rodem sprzed dwóch stuleci! I to pomimo, że tak m...