Dołącz do nas

Czasopismo Polonistyka

Autor Podemska-Kałuża Anna

Od tradycyjnego dziennika literackiego do bloga

O czytaniu literatury dokumentu osobistego z uczniem cyfrowym

Zdaniem Romana Zimanda za cechy kluczowe literatury dokumentu osobistego należy uznać trzy podstawowe właściwości:

  • płynność granic międzygatunkowych i łatwość ich przekraczania, wynikająca ze spersonalizowanej narracji;
  • zacieranie się różnicy między „prawdą” a „zmyśleniem”, którego źródłem jest gra między przedstawieniem przedmiotów i faktów (czyli: referencyjnością tekstu) a kompozycyjnymi regułami opowiadania;
  • wielka różnorodność gatunków i odmian.

 

Ten niezwykle istotny nurt w literaturze polskiej XX wieku charakteryzują dwie zasadnicze opcje przedstawiania osobistych, najczęściej silnie zsubiektywizowanych relacji:

  • „świat pisania o sobie wprost” (czyli postawa wyznania);
  • „świat naocznego świadectwa” (czyli postawa świadka).

 

Edukacja polonistyczna stwarza o...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 94% treści

Podstawowy

Człowiek w świecie interdyscyplinarnym, czyli o uczeniu się i rozwoju w połączeniach

Nauczyciele i nauczycielki, musimy pogodzić się z faktem, że w XXI wieku w przeszłość odchodzi – czy chcemy tego, czy nie – styl nauczania rodem sprzed dwóch stuleci! I to pomimo, że tak m...
Podstawowy

Klasyka w szkole

Niełatwo dziś uczyć o romantyzmie. Dla wielu spośród naszych podopiecznych barierę stanowi – nazbyt dla nich bogaty (znaczenia wielu słów nie pojmują) i chyba dość archaiczny w ich mniemaniu – język. Przeszkadzają im w odbiorze historyczne konotacj...